Powrót do listy

Ankieta w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało ankietę dla podmiotów naukowych i szkolnictwa wyższego dotyczącą kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii u wydawców zewnętrznych.

Pismo przewodnie Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się tutaj: https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.

Ankietę można wypełnić i przesłać do 30 marca br.

Ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres: sekretariat.dn@nauka.gov.pl.