Powrót do listy

Ankieta Jednostki – wykaz pracowników

Informujemy, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, rejestr pracowników w systemie POL‑on zawiera tylko aktualnie zatrudnionych pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. Natomiast wykaz pracowników w ankiecie jednostki powinien zawierać także pracowników inżynieryjno-technicznych i osób już niepracujących.
Te dodatkowe dane należy wprowadzić bezpośrednio do ankiety jednostki – nie należy wprowadzać ich do systemu POL‑on