Powrót do listy

Ankieta EN-1 za rok 2022/2023 – Zmiana zakresu zbierania danych w formularzu

Informujemy, iż zmianie ulega zakres zbieranych danych w formularzu ankiety EN-1 (sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne) za rok 2022/2023. Formularz rozszerzony został o dane dotyczące cudzoziemców.

Pełny wzór ankiety dostępny pod linkiem: http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/szablon-EN_1-2022.pdf

Ankieta EN-1 za rok akademicki 2022/2023 powinna zostać uzupełniona według stanu na dzień 1 października 2022 r. i przesłana do 5 października 2022 r.

O udostępnieniu formularza w systemie zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.