Powrót do listy

Aktualizacja specyfikacji nowych oświadczeń pracowników w POL-on

W związku z brakiem nowej wersji  rozporządzania o systemie POL‑on, stanowiącego podstawę prawną do gromadzenia danych o numerach ORCID w ramach rejestru pracowników naukowych, w nowej wersji schematu XSD o numerze 7.5 nie będzie jeszcze obsługiwana funkcjonalność dotycząca importu zewnętrznych identyfikatorów (ORCID). W związku z tym, musiał zostać zmodyfikowany plik XSD importu danych do systemu POL‑on.

Dodatkowo w kontekście pytań i sugestii które wyniknęły po publikacji dotychczasowej specyfikacji XSD w wersji 7.5,  zdecydowaliśmy się wprowadzić pewne korekty w kontekście sekcji <oswiadczenieDyscyplina>.

Zmiany strukturalne w stosunku poprzedniej specyfikacji wersji 7.5:

  • usunięcie sekcji <numerZewn></numerZewn>
  • zastąpienie pola o nazwie <order> polem o nazwie <kolejnosc>
  • ograniczenie wartości dla sekcji <kolejnosc>

Szczegóły znajdują się w dokumentacji XSD