Powrót do listy

Aktualizacja słownika stanowisk w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich

Wychodząc naprzeciw Państwa postulatom, by jak najszybciej udostępnić w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich możliwość rejestrowania pracowników zatrudnionych po 1 października 2019 roku według nowych kategorii stanowisk określonych w ustawie, zdecydowaliśmy się wprowadzić tego typu rozszerzenie jeszcze w obecnej wersji aplikacji.

Chcemy w ten sposób ułatwić Państwu przygotowanie danych na potrzeby migracji do nowej aplikacji POL‑on 2.0, która przewidziana jest na pierwsze tygodnie listopada br. (o szczegółowym harmonogramie działań poinformujemy w oddzielnym komunikacie). Wyżej opisana modyfikacja będzie dostępna na początku przyszłego tygodnia (wstępnie planowany termin – wtorek 29.10.2019 r.). Wszystkie dane wprowadzone do obecnego systemu zostaną docelowo zmigrowane przez OPI do nowego rejestru.