Powrót do listy

Aktualizacja danych kontaktowych uczelni, filii uczelni oraz instytucji naukowych

Przypominamy o obowiązku utrzymywania w systemie POL‑on aktualnych danych kontaktowych uczelni, filii uczelni oraz instytucji naukowych. Dane kontaktowe obejmują:

  • adres e-mail,
  • adres strony www,
  • numer telefonu,
  • adres skrzynki podawczej.

Możliwość aktualizacji tych danych jest dostępna dla użytkowników z rolą INST_ADM (dla uczelni i jej filii) oraz INST_NAUK_ADM (dla instytucji naukowych).

Aby dokonać edycji danych należy wybrać opcję Moja instytucja (dostępną pod imieniem i nazwiskiem użytkownika, w prawym górnym rogu okienka systemu POL‑on). W sekcji Dane aktualne należy przejść do obszaru danych kontaktowych uczelni, jej filii lub instytucji naukowej, a następnie skorzystać z opcji Edytuj dane.