Author Archive

Podpisywanie dokumentów za pomocą aplikacji Podpis OPI

Aplikacja Podpis OPI – do czego służy

Podpis OPI to aplikacja, która pozwala podpisywać dokumenty PDF podpisem kwalifikowanym. Jest dostępna w systemach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Dzięki niej możesz podpisać dokument w systemie, nie przerywając swojej pracy,

Aplikacja Podpis OPI:

 • obsługuje wszystkie podpisy kwalifikowane wydane przez uprawnione do tego podmioty – na przykład podpisy: Szafir, CenCert, Certum, EuroCert, PWPW
 • działa w dwóch wersjach:
  • bez instalowania – wystarczy pobrać ją na komputer (link do wpisu)
  • do zainstalowania – wersja instalacyjna (link do wpisu)

Jak podpisywać dokumenty za pomocą aplikacji Podpis OPI

Aby podpisać dokumenty w wybranym systemie OPI PIB:

 • podłącz do komputera nośnik z certyfikatem kwalifikowanym, którego chcesz użyć, 
 • uruchom aplikację Podpis OPI – wpisz nazwę aplikacji w wyszukiwarkę dostępną na pasku zadań systemu Windows i kliknij na opcję Otwórz.

Zacznij podpisywanie w systemie OPI PIB

Podpisanie zaczynasz zawsze w systemie OPI PIB, w którym pracujesz – na przykład w systemie Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Na ekranie takiego systemu znajdziesz odpowiednie przyciski lub ikonę, za pomocą których rozpoczniesz podpisywanie.

Kiedy zaczniesz proces podpisywania i wskażesz dokument lub dokumenty do podpisu, Twoja przeglądarka może zablokować otwieranie okien aplikacji Podpis OPI. Aby temu zapobiec, kliknij zgodę na wyskakujące okienka. 

Okno przykładowej przeglądarki (Firefox) z komunikatem: Firefox uniemożliwił tej witrynie otwarcie wyskakującego okna. Tuż obok rozwinięte opcje, w tym jako pierwsza: Pozwól podpis.opi.org.pl otwierać wyskakujące okna. Żółta strzałka sugeruje wybór tej właśnie opcji.

Krok 1

Kiedy rozpoczniesz podpisywanie w systemie OPI PIB, automatycznie otworzy się okno aplikacji Podpis OPI. Aplikacja powiadomi Cię, jaki certyfikat kwalifikowany znalazła na Twoim komputerze. Kliknij przycisk Dalej (Ekran 1).
Jeśli Twój certyfikat ma 2 typy, aplikacja poprosi Cię o wybór. Wybierz typ i kliknij przycisk Dalej (Ekran 2).

Ekran 1. Aplikacja Podpis OPI znalazła certyfikat (1 typ)

Ekran aplikacji Podpis OPI informujący o znalezionym certyfikacie użytkownika.

Przyciski: Szukaj, Dalej

Ekran 2. Aplikacja Podpis OPI znalazła 2 typy certyfikatu

Ekran aplikacji Podpis OPI informujący o dwóch znalezionych certyfikatach użytkownika.

Użytkownik może wybrać certyfikat do podpisu, klikając 1 z dwóch przycisków opcji. 

Na dole przycisk: Szukaj

Krok 2

Jeśli podpisujesz 1 dokument, możesz dodać na nim sygnaturę. Sygnatura to widoczne oznaczenie, które potwierdza, że dokument został podpisany. Zawiera imię i nazwisko właściciela certyfikatu oraz datę podpisu.

Nie możesz dodać sygnatury, jeśli podpisujesz więcej niż 1 dokument.

Jeśli nie dodajesz sygnatury, proces podpisywania jest krótszy o 1 krok. W tej instrukcji pomiń więc Krok 3 i od razu przejdź do Kroku 4.

Uwaga: Twój dokument zostanie poprawnie podpisany, nawet jeśli nie dodasz sygnatury.
Ekran aplikacji Podpis OPI, na którym użytkownik ma zdecydować, czy chce dodać widoczne oznaczenie podpisu (sygnaturę) na dokumencie. 

Użytkownik może udzielić odpowiedzi, klikając 1 z dwóch przycisków opcji: Dodaj sygnaturę, Nie dodawaj sygnatury.

Krok 3

Zdecyduj, na której stronie dokumentu ma być sygnatura – kliknij tę stronę (Ekran 1).
Następnie złap myszą ikonę sygnatury, przeciągnij ją w dowolne miejsce i kliknij przycisk Dalej (Ekran 2).

Ekran 1 Wybór strony, na której ma być sygnatura

Ekran aplikacji Podpis OPI z dokumentem do podpisu. Widać nazwę dokumentu, liczbę stron i ich podgląd. Użytkownik ma kliknąć stronę, na której znajdzie się sygnatura. Żółta strzałka sugeruje kliknięcie na jednej ze stron.

Ekran 2 Wybór miejsca sygnatury

Ekran aplikacji Podpis OPI. Wybrana strona dokumentu do podpisu, na której ma znaleźć się sygnatura. Po prawej stronie niebiesko-biała ikona podpisu z krótką instrukcją: Przeciągnij ikonę w miejsce, w którym ma być sygnatura.

Krok 4

Wpisz PIN certyfikatu i kliknij Podpisz (Ekran 1).

Niektóre certyfikaty mogą wymagać od Ciebie podania PIN-u we własnej aplikacji. O takiej sytuacji poinformuje Cię aplikacja Podpis OPI (Ekran 2). Kliknij przycisk Podpisz, a na pasku zadań Twojego komputera zamiga okienko aplikacji zewnętrznej. Wpisz w to okienko PIN (Ekran 3). 

Aplikacje niektórych certyfikatów proszą o wpisanie PIN-u tyle razy, ile dokumentów podpisujesz.

  

Ekran 1. PIN wpisujesz w oknie aplikacji Podpis OPI

Ekran aplikacji Podpis OPI z nagłówkiem Wpisz PIN certyfikatu kwalifikowanego. Poniżej puste pole na PIN i szary, nieaktywny przycisk Podpisz. Przycisk aktywuje się dopiero po wpisaniu prawidłowego PIN-u.

Ekran 2. Aplikacja Podpis OPI informuje, że PIN trzeba wpisać w innej aplikacji.

Ekran aplikacji Podpis OPI informujący, że po kliknięciu przycisku Podpisz (na ekranie poniżej) zewnętrzna aplikacja obsługująca certyfikat może poprosić o wpisanie PIN-u.

Ekran 3. Przykładowa aplikacja certyfikatu, która wymaga wpisania PIN-u poza aplikacją OPI.

Na pierwszym planie szare okienko przykładowej aplikacji zewnętrznej obsługującej certyfikat. W oknie jest pole na wpisanie PIN-u. W tle okno aplikacji Podpis OPI z nagłówkiem Trwa podpisywanie.

Krok 5

Kiedy wpiszesz poprawny PIN, wyświetli się komunikat, że podpisywanie powiodło się, a pod komunikatem będzie lista podpisanych dokumentów. W naszym przypadku był to 1 dokument.

Kliknij przycisk Wróć do systemu nazwa (nazwa przycisku zmienia się w zależności systemu, w którym pracujesz – może na przykład brzmieć: Wróć do sytemu OSF). 

Ekran sukcesu aplikacji Podpis OPI. Nagłówek: Podpisany dokument jest gotowy. Poniżej nazwa dokumentu, a pod nią przycisk Wróć do systemu OSF.

Krok 6

Wrócisz do systemu, w którym podpisywanie zostało przez Ciebie rozpoczęte – na przykład do systemu OSF. Znajdziesz tam podpisane przez siebie dokumenty. Nie musisz ich pobierać – podpisane dokumenty od razu trafiają we właściwe miejsce, a Ty możesz płynnie pracować dalej.

Jak zmienić certyfikat w aplikacji Podpis OPI

Jeśli chcesz użyć innego certyfikatu niż ten znaleziony przez aplikacje Podpis OPI na Twoim komputerze:

 1. Odłącz nośnik z certyfikatem od komputera. 
 2. Podłącz – na przykład do gniazda USB – nośnik z certyfikatem, którego chcesz użyć.
 3. Uruchom aplikację Podpis OPI i kliknij przycisk Szukaj. Aplikacja powinna odnaleźć nowy certyfikat.
Ekran aplikacji Podpis OPI wyświetlający 2 znalezione certyfikaty do wyboru. Użytkownik może wybrać certyfikat przyciskiem opcji. Poniżej przycisk Szukaj.

Podpis OPI – wersja instalacyjna – pobranie i instalacja

Aplikację Podpis OPI można pobrać w wersji bezinstalacyjnej w postaci pliku ZIP (link do wpisu) lub w wersji instalacyjnej w postaci pliku .EXE.

Wersja instalacyjna (.exe) jest dostępna dla:

 • użytkowników z prawami administracyjnymi do systemu operacyjnego
 • systemu operacyjnego Windows

Jak pobrać i zainstalować aplikację Podpis OPI w wersji instalacyjnej

Krok 1

Wejdź na stronę aplikacji i kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj.
To aplikacja na komputer, nie zobaczysz więc tego przycisku na telefonie.

Strona główna aplikacji Podpis OPI. Po lewej u góry logo aplikacji: niebieski sygnet przypominający stalówkę oraz biały logotyp PODPIS OPI.

Menu: Najczęściej zadawane pytania, Wersje aplikacji, Pomoc.

Tekst strony:

Aplikacja Podpis OPI

Podpisuj dokumenty PDF w systemach OPI PIB. Użyj swojego certyfikatu kwalifikowanego – teraz wystarczy do tego prosta aplikacja na komputer.

Pod tekstem przycisk Pobierz i zainstaluj. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Poniżej biała pozioma linia

Pod linią tekst: Nie możesz zainstalowac aplikacji? Pobierz i rozpakuj plik ZIP.

Pod tekstem przycisk Pobierz i uruchom. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Żółta strzałka sugeruje wybór opcji Pobierz i zainstaluj.

Krok 2

Pobrany plik widoczny jest w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij, aby go otworzyć.

Strona główna aplikacji Podpis OPI.

W lewym dolnym rogu ekranu jest pobrany plik PodpisOPI.

Żółta strzałka sugeruje kliknięcie w plik.

Krok 3

Wyświetli się ostrzeżenie systemu Windows. Aplikacja Podpis OPI jest bezpieczna dla Twojego komputera. Rozwiń Więcej informacji (ekran po lewej) i kliknij Uruchom mimo to (ekran po prawej)

Obok siebie 2 niebieskie okna ostrzeżenia systemu Windows. Na obu oknach nagłówek System Windows ochronił ten komputer. Pod nagłówkiem tekst ostrzegający przed nierozpoznaną aplikacją.

Lewy ekran to ten, który wyświetla się jako pierwszy w procesie uruchamiania aplikacji. Ma ukryty tekst dostępny po rozwinięciu Więcej informacji. Prawy ekran ma rozwiniętą tę informację – to informacja o wykryciu aplikacji Podpis OPI. Dodatkowo prawy ekran ma 2 przyciski: Uruchom mimo to i Nie uruchamiaj. Żółta strzałka wskazuje na wybór przycisku Uruchom mimo to.

Krok 4

Wyświetli się okno Kontrola konta użytkownika i pytanie „Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?”. Kliknij przycisk Tak.

Okno "Kontrola konta użytkownika"

Na żółtym tle napis: Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowazdanie zmian na tym użądzeniu?

Poniżej na szarym tle napis: PodpisOPI_1.0.0._windows.exe

Wydawca:Nieznany

Pochodzenie pliku: Dysk twardy na tym komputerze.

Niebieski napis: Pokaż więcej szczegółów
Na dole dwa przyciski Tak i Nie.
Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Tak.

Krok 5

Wskaż lokalizację docelową dla aplikacji Podpis OPI. 

W oknie Lokalizacja docelowa system wskaże domyślny folder dla aplikacji. Kliknij Dalej, jeśli chcesz kontynuować. Jeśli chcesz wskazać inny folder, kliknij przycisk Przegladaj i wskaż inną lokalizację.

Okno "Lokalizacja docelowa"

Poniżej napis: Gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja PodpisOPI?

Na szarym tle napis: Instalator zainstaluje aplikację Podpis OPI do wskazanego poniżej folderu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz wskazać inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.

Poniżej pole ze ścieżką dostępu do wybranego folderu: C:\Program Files\PodpisOPI

Po prawej stronie przycisk Przeglądaj.

Poniżej napis: Instalacja wymaga przynajmniej 367,5 MB wolnego miejsca na dysku.

Na dole okna dwa przyciski Dalej i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Dalej.

Krok 6

Utwórz na pulpicie skrót do aplikacji Podpis OPI

Okno "Ilustracja"

Poniżej napis: Zadania dodatkowe. Które zadania dodatkowe mają zostac wykonane?

Na szarym tle napis: Zaznacz dodatkowe zadania, które instalator ma wykonac podczas instalacji PodpisOPI, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Dodatkowe skróty:

Checkbox do zaznaczenia - Utwórz skrót na pulpicie. Żółta strzałka sugeruje zaznazcenie checkboxa.

Na dole okna trzy przyciski Wstecz, Dalej i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Dalej.

Krok 7

W oknie z komunikatem Gotowy do rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Instaluj.

Okno "Gotowy do rozpoczęcia instalacji"

Poniżej napis: Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji aplikacji PodpisOPI na komputerze.

Na szarym tle napis: Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia.

Lokalizacja docelowa: C:\Program Files\PodpisOPI

Dodatkowe zadania: w tym Dodatkowe skróty: Utwórz skrót na pulpicie

Na dole okna trzy przyciski Wstecz, Instaluj i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Instaluj.

Krok 8

Proces instalacji zakończy się wyświetleniem loga aplikacji Podpis OPI.

Okno "Instalacja"

Poniżej napis: Poczekaj, aż instalator zainstaluje aplikację PodpisOPI na komputerze.

Krok 1

Na szarym tle napis: Dekompresja plików.

C:\Program Files\PodpisOPI

Poniżej zielony pasek postępu

Na dole okna przycisk Anuluj.

Krok 2 

Logo: niebieski sygnet przypominający stalówkę oraz granatowy logotyp PODPIS OPI.

Krok 9

Jeśli wyświetli Ci się okno Zapory Windows Defender, kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp.

Okno Zapory Windows Defender z nagłówkiem: Zapora Windows Defender zablokowała niektóre funkcje tej aplikacji.

Na dole oknia Zapory Defender dwa przyciski Zezwalaj na dostęp i Anuluj.

Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Zezwalaj na dostęp.

Krok 10

Aplikacja Podpis OPI znajdziesz za pomocą wyszukiwarki na pasku zadań systemu Windows. Wpisz nazwę aplikacji w okno wyszukiwarki i kliknij Otwórz, aby ją uruchomić.

Na pasku zadań systemu Windows w okno wyszukiwarki wpisana jest nazwa: PodpisOPI. Powyżej wynik wyszukiwania – aplikacja Podpis OPI z menu Otwórz, Uruchom jako administrator, Wskaz lokalizację pliku. Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Otwórz.

Krok 11

Na pasku zadań pojawi się ikona uruchomionej aplikacji. Jeśli najedziesz na nią kursorem i wciśniesz prawy klawisz myszy – wyświetli się okienko z menu aplikacji. Znajdziesz w nim przycisk Zakończ, którym możesz zakończyć pracę aplikacji. 

Pasek zadań systemu Windows. Po prawo rozwinięty panel z ikonami otwartych programów. Do ikony aplikacji Podpis OPI prowadzi strzałka wychodząca z pola menu uruchomionej aplikacji. Nagłówek menu: Podpis OPI – składanie podpisu kwalifikowanego. Pozycje menu: O aplikacji, O podpisie OPI, O OPI-BIP, Zakończ.

Podpis OPI – wersja bezinstalacyjna – pobranie i uruchomienie

Jak pobrać aplikację Podpis OPI

Nie musisz instalować aplikacji na komputerze – wystarczy, że ją pobierzesz. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Krok 1

Wejdź na stronę aplikacji i kliknij przycisk Pobierz i uruchom
To aplikacja na komputer, nie zobaczysz więc tego przycisku na telefonie.

Strona główna aplikacji Podpis OPI. Po lewej u góry logo aplikacji: niebieski sygnet przypominający stalówkę oraz biały logotyp PODPIS OPI.

Menu: Najczęściej zadawane pytania, Wersje aplikacji, Pomoc.

Tekst strony:

Aplikacja Podpis OPI

Podpisuj dokumenty PDF w systemach OPI PIB. Użyj swojego certyfikatu kwalifikowanego – teraz wystarczy do tego prosta aplikacja na komputer.

Pod tekstem przycisk Pobierz i zainstaluj. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Poniżej biała pozioma linia

Pod linią tekst: Nie możesz zainstalowac aplikacji? Pobierz i rozpakuj plik ZIP.

Pod tekstem przycisk Pobierz i uruchom. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Żółta strzałka sugeruje wybór opcji Pobierz i uruchom.

Krok 2

Przejdź do folderu Pobrane na swoim komputerze. To tu aplikacja zapisała się automatycznie podczas pobierania. Znajdź w nim folder ZIP z aplikacją PodpisOPI_1.0.0_windows i otwórz go. Zobaczysz folder Podpis OPI jak na ekranie poniżej.

Otwarte okno eksploratora plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.1_windows.

Widać folder o nazwie PodpisOPI.

Krok 3

Po otwarciu folderu zobaczysz listę plików. Kliknij plik Podpis OPI. Wyświetli się okienko Foldery skompresowane (zip). Kliknij przycisk Wyodrębnij wszystkie. (Można również skorzystać z narzędzi typu 7-zip)

Otwarte okno eksploratora plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.1_windows - Podpis OPI

Żółta strzałka wskazuje plik o nazwie PodpisOPI, typ Aplikacja. 

Okno eksploratora przykrywa okienko modalne z nagłówkiem Foldery skompresowane (zip). Na okienku 3 przyciski: Wyodrębnij wszystkie, Uruchom, Anuluj. Żółta strzałka sugeruje wybór przycisku pierwszego od lewej: Wyodrębnij wszystkie.

Krok 4

Wyodrębnione (rozpakowane) pliki pozostaną w folderze Pobrane. Jeśli chcesz – możesz wskazać inną lokalizację. Skorzystaj wtedy z opcji Przeglądaj.

Okno wyodrębniania folderów skompresowanych (zip)

Nagłówek: Wybieranie miejsca docelowego i wyodrębnianie plików

Obok pola z domyślną ścieżką pliku (folder Downloads, czyli Pobrane) przycisk Przeglądaj. Na dole przyciski Wyodrębnij, Anuluj. Żółta strzałka sugeruje wybór przycisku Wyodrębnij.

Na pierwszym planie okienko z paskiem postępu wyodrębniania plików.

Po wyodrębnieniu wyświetli się ponownie otwarty folder aplikacji z folderem PodpisOPI.

Otwarty eksplorator plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.1_windows.

Żółta strzałka wskazuje folder o nazwie PodpisOPI.

Jak uruchomić aplikację Podpis OPI

Krok 1

Otwórz folder, w którym masz zapisaną aplikację. Zazwyczaj znajduje się on w folderze Pobrane – chyba że został przez Ciebie przeniesiony. Folder z aplikacją ma w nazwie PodpisOPI. Otwórz ten folder, znajdź plik Podpis OPI (z niebiesko-białą ikoną stalówki) i kliknij go.

Otwarty eksplorator plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.0-SNAPSHOT_WINDOWS - PodpisOPI. 

Żółta strzałka wskazuje plik o nazwie PodpisOPI z niebiesko-białą ikoną aplikacji przypominającą stalówkę.

Krok 2

Wyświetli się ostrzeżenie systemu Windows. Aplikacja Podpis OPI jest bezpieczna dla Twojego komputera. Rozwiń Więcej informacji (ekran po lewej) i kliknij Uruchom mimo to (ekran po prawej). 

Obok siebie 2 niebieskie okna ostrzeżenia systemu Windows. Na obu oknach nagłówek System Windows ochronił ten komputer. Pod nagłówkiem tekst ostrzegający przed nierozpoznaną aplikacją.

Lewy ekran to ten, który wyświetla się jako pierwszy w procesie uruchamiania aplikacji. Ma ukryty tekst dostępny po rozwinięciu Więcej informacji. Prawy ekran ma rozwiniętą tę informację – to informacja o wykryciu aplikacji Podpis OPI. Dodatkowo prawy ekran ma 2 przyciski: Uruchom mimo to i Nie uruchamiaj. Żółta strzałka wskazuje na wybór przycisku Uruchom mimo to.

Krok 3

Jeśli wyświetli Ci się okno Zapory Windows Defender, kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp.

Na pierwszym planie okno Zapory Windows Defender z nagłówkiem: Zapora Windows Defender zablokowała niektóre funkcje tej aplikacji. Pod ekranem, w tle, okno otwartego eksploratora plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.0-SNAPSHOT_WINDOWS - PodpisOPI. Strzałki pokazują elementy oznaczone cyframi:

W oknie eksploratora plików plik Podpis OPI w folderze PodpisOPI.
Migające okienko Zapory Defender na pasku zadań.
W oknie Zapory Defender przycisk Zezwalaj na dostęp.

Krok 4

Na ekranie wyświetli się duże logo Podpis OPI, które wskazuje na uruchomienie aplikacji.

Na ekranie w centralnej części pojawia się duże logo z napisem Podpis OPI, wskazujący na uruchomienie aplikacji.

Na pasku zadań pojawi się ikona uruchomionej aplikacji. Jeśli najedziesz na nią kursorem i wciśniesz prawy klawisz myszy – wyświetli się okienko z menu aplikacji. Znajdziesz w nim przycisk Zakończ, którym możesz zakończyć pracę aplikacji. 

Pasek zadań systemu Windows. Po prawo rozwinięty panel z ikonami otwartych programów. Do ikony aplikacji Podpis OPI prowadzi strzałka wychodząca z pola menu uruchomionej aplikacji. Nagłówek menu: Podpis OPI – składanie podpisu kwalifikowanego. Pozycje menu: O aplikacji, O podpisie OPI, O OPI-BIP, Zakończ.

Uwaga: Aplikację możesz uruchamiać także za pomocą wyszukiwarki dostępnej na pasku zadań systemu Windows. Wystarczy, że wpiszesz w nią nazwę aplikacji i uruchomisz ją.

Na pasku zadań systemu Windows w okno wyszukiwarki wpisana jest nazwa: PodpisOPI. Powyżej wynik wyszukiwania – aplikacja Podpis OPI z menu Otwórz, Uruchom jako administrator, Wskaz lokalizację pliku. Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Otwórz.

Korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości

Jeśli po zatwierdzeniu sprawozdania jako całości, zostaną wykryte błędy lub braki, należy zwrócić się do GUS lub MNiSW o odesłanie wskazanego sprawozdania do korekty.

W tym celu należy założyć w systemie zgłoszeń (Helpdesk) zgłoszenie merytoryczne.

Sprawozdanie odesłane do korekty jest automatycznie odblokowywane do edycji i ponownie są wykonywane na nim wyliczenia systemowe na podstawie danych w rejestrach. Można również do niego importować dane.

Po dokonaniu odpowiednich korekt, sprawozdanie należy zatwierdzić zgodnie z opisem z artykułu  Zatwierdzenie działu i całości sprawozdania.

Zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania GUS

Zatwierdzenie danych działu

Zatwierdzeniem danych działu potwierdzamy poprawność danych.

Opcja jest dostępna dla działów, które na moment zatwierdzania nie mają błędów walidacyjnych. Zatwierdzone dane działu nie podlegają edycji.

Uwaga: Jeżeli dział został zatwierdzony przez pomyłkę i konieczna jest jeszcze korekta lub uzupełnienie danych, zatwierdzenie działu może być cofnięte. Warunkiem jest brak zatwierdzenia sprawozdania jako całości.

Zatwierdzenie wszystkich działów w sekcji, powoduje, że sekcja jest wyświetlana jako zatwierdzona.

 

Zatwierdzenie wszystkich sekcji dla danej formy kształcenia, powoduje, że forma kształcenia wyświetlana jest jako zatwierdzona (dotyczy formularza S-10)

 

Zatwierdzenie całego sprawozdania

Po zatwierdzeniu wszystkich działów w sprawozdaniu dla instytucji głównej oraz jej filii, należy zatwierdzić sprawozdanie jako całość.

 

Zaznaczenie checkboxa Potwierdzenie poprawności i kompletności sprawozdania oraz zapisanie danych w zakładce Podsumowanie jest zatwierdzeniem całego sprawozdania.

 

Zatwierdzone sprawozdanie:

 

Warunki zatwierdzenia sprawozdania:

 • Zatwierdzenie wszystkich działów sprawozdania instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdań dla filii. Uwaga: Działy puste, które nie zawierają żadnych danych, również muszą być zatwierdzone.
 • Brak błędów walidacyjnych (w sprawozdaniu instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdaniach filii)
 • Uzupełnienie wszystkich pól w zakładce Podsumowania sprawozdania (dotyczy sprawozdania instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdań filii).

Zatwierdzenie sprawozdania dla instytucji głównej powoduje zatwierdzenie wszystkich powiązanych sprowadzań filii.

Skutki zatwierdzenia sprawozdania:

 • Zaprzestanie automatycznego wyliczania danych dla sprawozdań
 • Brak możliwości edycji danych w sprawozdaniu ( w tym możliwości importu plików, edycji podsumowania, itp.)

Uwaga! Tylko zatwierdzone sprawozdanie jest brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji dla instytucji sprawozdającej się oraz uwzględniane w statystykach publikowanych przez GUS.

Wymagane uprawnienia

 • Aby zatwierdzić dane działu należy mieć uprawnienia do edycji sprawozdania, jak i uprawnienia do edycji rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów). Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.
 • Aby uzupełnić podsumowanie sprawozdania oraz zatwierdzić sprawozdanie jako całość wymagane są uprawnienia do edycji sprawozdań zdefiniowane na poziomie instytucji głównej.

Walidacje i weryfikacja sprawozdań GUS

Walidacje sprawozdania

Walidacje w sprawozdaniach GUS realizowane są na dwóch poziomach:

 1. Walidacje w ramach złożonego szablonu importu ​– Raport z importu
 2. Walidacja pod względem spójności ​danych z innymi działami sprawozdań ​-  Raport z błędów walidacyjnych

      

 

Weryfikacja sprawozdania

W celu weryfikacji poprawności danych w sprawozdaniu należy pobrać i przeanalizować plik z danymi statystycznymi.

Jeśli dane budzą wątpliwości, należy dodatkowo pobrać raport z danych źródłowych ( uwaga: raport z danych źródłowych zawiera wyłącznie dane wyliczane automatycznie)

 

Procedura korekty błędów lub braków w sprawozdaniu

W celu skorygowania danych należy:

 1. Zaimportować poprawiony plik – jeśli błąd dotyczył zaimportowanych danych wprowadzanych ręcznie.
 2. Uzupełnić lub skorygować odpowiedni rejestr w systemie POL-on (Pracownicy, Doktoranci, Studenci), jeśli błąd dotyczył danych wyliczanych automatycznie przez system na podstawie tych rejestrów.

Jeśli przy kolejnym wyliczeniu pojawiły się błędy walidacji, procedurę korekty/uzupełnienia danych należy powtórzyć. Poprawione błędy znikną przy kolejnym wyliczeniu danych.

Błędy walidacji można przeglądać zarówno z poziomu pojedynczego działu jak i z poziomu dedykowanej zakładki zawierającej listę wszystkich aktualnych plików walidacyjnych.

 

Wymagane uprawnienia

Aby móc przeglądać dane z danego działu należy mieć uprawnienia do podglądu  sprawozdania, jak i uprawnienia do podglądu danych rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów).

Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.

Wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie (częściowo lub w całości)

Wymagane uprawnienia

Aby zaimportować dane do danego działu należy mieć uprawnienia do edycji sprawozdania, jak i uprawnienia do edycji rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów).

Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.

W przypadku braku uprawnień, przyciski dotyczące importu nie będą widoczne.

 Procedura uzupełniania sprawozdania

 1. pobranie szablonu importu
 2. zaimportowanie uzupełnionego pliku

Błędy w importowanym pliku

Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w importowanym pliku, plik nie zostanie zaimportowany. Informacja o błędach będzie dostępna w raporcie z importu. Należy poprawić błędy w importowanym pliku i ponowić próbę importu.

Jeśli zostały zaimportowane błędne dane, można je usunąć za pomocą akcji „Usuń zaimportowane dane”.

Zmiany w liście kierunków studiów lub programów kształcenia w szkole doktorskiej po pobraniu szablonu

Jeśli od momentu pobrania szablonu dla działu dotyczącego liczby studentów w podziale na kierunki studiów lub doktorantów w podziale na programy kształcenia zmieniła się lista kierunków studiów lub lista programów kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonych przez uczelnię, należy ponownie pobrać szablon. Dostępny w szablonie słownik kierunków/programów kształcenia będzie odświeżony.

Brak danych do importu

Jeśli instytucja sprawozdająca nie ma żadnych danych z zakresu danego działu, (przykładowo nie ma żadnych niepełnosprawnych doktorantów), to w tym dziale nie należy nic importować.

Struktura sprawozdań

W celu sprawdzenia, które działy są wypełniane ręcznie, zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem struktury poszczególnych sprawozdań.

Komunikat MNiSW oraz infografika w sprawie liczby godzin zajęć w systemie POL-on

Poniżej prezentujemy:

 • Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wprowadzania liczby godzin zajęć w Systemie POL-on w wykazie pracowników i w wykazie instytucji,
 • Infografikę pt. „Wprowadzanie liczby godzin zajęć w systemie POL-on w wykazie pracowników i w wykazie instytucji – ważne informacje” – która zawiera wyjaśnienie różnic pomiędzy danymi zbieranymi w poszczególnych modułach systemu POL-onu wraz z przykładami.


Plik do pobrania

Plik do pobrania


Więcej na temat wprowadzania liczby godzin zajęć znajdziesz tutaj:

Liczba godzin zajęć

Jak mogę wprowadzić studentów na rok 2019/20 do systemu POL-on?

W roku akademickim 2019/2020 studenci raportowani są do starego systemu POL-on, który został dostosowany do wymogów nowej ustawy. W systemie POL-on 1.0 zostanie udostępniona możliwość rejestrowania nowych studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 oraz mechanizm wskazywania kontynuacji studiów już rozpoczętych. W Systemie POL-on 1.0 zostanie udostępniony oddzielny wykaz studentów na rok akademicki 2019/2020. Po uruchomieniu modułu Studenci w POL-onie 2.0 dane z wspomnianego wykazu zostaną przeniesione do nowego systemu automatycznie.

Filmy instruktażowe

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych o POL-on 2.0:

POL-on 2.0 – ZAŁOŻENIA:

POL-on 2.0 – ADMINISTRACJA:

POL-on 2.0 – LOGOWANIE:

POL-on 2.0 – KIERUNKI STUDIÓW:

POL-on 2.0 – INSTYTUCJE:

 

 

Proces migracji kierunków studiów – krok po kroku

Uprawnienia administratora instytucji nadzorującej

W POL-onie 2.0 administratorzy instytucji nadzorujących dysponują (tak jak w dotychczasowym POL-onie)  zestawieniem użytkowników instytucji nadzorowanych.

Administratorzy instytucji nadzorujących (rola MIN_ADM):

 • rejestrują użytkowników z rolami administracyjnymi w instytucjach nadzorowanych;
 • zarządzają ich rolami – ale tylko w zakresie ról administracyjnych (czyli INST_ADM lub INST_NAUK_ADM);

Mogą to robić nie tylko w kontekście samego podmiotu nadzorowanego, ale także jego jednostek podrzędnych.

Logowanie do systemu POL-on dawniej i dziś

Konto w POL-onie

W dotychczasowym POL-onie użytkownik miał wybór, czy logować się za pomocą konta lokalnego (czyli za pomocą loginu i hasła przypisanego do użytkownika w POL-onie), czy też za pomocą konta centralnego (wybór ten był dokonywany raz).

 

W POL-onie 2.0 obowiązuje już zasada centralnego logowania. Użytkownicy mogą się do niego zalogować wyłącznie za pomocą MCL. Dlatego każdy użytkownik musi mieć założone konto w MCL i musi je połączyć ze swoim kontem w POL-onie.

 

Dane definiujące użytkownika w POL-onie i w MCL. Wprowadzanie i zmiana danych.

Dane nowego użytkownika do POL-onu wprowadza wyłącznie administrator (instytucji, podmiotu nadzorującego lub systemu). Natomiast konto w MCL użytkownik zakłada samodzielnie, wypełniając formularz rejestracyjny, dlatego dane tego samego użytkownika w POL-onie i MCL mogą się różnić. Najlepiej jest utrzymywać spójność tych danych, ale nie jest to konieczne.

Zmiany danych użytkownika w POL-onie może dokonać zarówno sam użytkownik, jak i administrator. Zmiany danych konta MCL może dokonać wyłącznie użytkownik. Zmiana danych użytkownika w POL-onie nie zmieni automatycznie danych użytkownika w MCL i odwrotnie.

Wyjątek: kiedy konto użytkownika w POL-onie zostanie podłączone do konta MCL, nazwa użytkownika w MCL staje się loginem do systemu POL-on. Nazwy użytkownika w MCL nie można zmienić.

Grafika poniżej przedstawia, jaki zestaw danych posiada użytkownik w systemie POL-on, a jaki w MCL:

Wylogowanie

Jeśli logujesz się do POL-onu za pomocą MCL, to uruchamiasz tzw. sesję centralną (która umożliwia Ci automatyczne logowanie do innych systemów OPI PIB). Gdy się wylogowujesz, to robisz to globalnie – sesja centralna jest kończona.

Jeśli użytkownik był zalogowany także do innych systemów dziedzinowych, to nie znaczy, że zostanie z nich automatycznie wylogowany. Zależy to od rozwiązań przyjętych w poszczególnych systemach dziedzinowych zintegrowanych z MCL-em (mogą być otwarte sesje lokalne dla innych systemów, która nie zostaną zakończone).
Poniższy schemat pokazuje działanie sesji centralnej i sesji lokalnych:


Zobacz nasze instrukcje:

Zakładanie konta w MCL (dla użytkownika)

 

Łączenie konta POL-on z MCL

Zakładanie konta nowemu użytkownikowi

W POL-onie 2.0 nowego użytkownika rejestruje administrator instytucji, podmiotu nadzorującego lub, w skrajnych przypadkach administrator systemu. Rejestracja nowego użytkownika składa się z trzech etapów:

Krok 1 – Rejestracja nowego użytkownika

Administrator w module Administracja, w sekcji „Użytkownicy” klika przycisk „Zarejestruj nowego użytkownika” i wprowadza jego dane.

Następnie system wysyła na adres e-mail użytkownika (podany podczas rejestracji) wiadomość z linkiem aktywacyjnym, służącym do połączenia konta w POL-onie 2.0 z kontem MCL. Na tym etapie użytkownik POL-on jest już zarejestrowany, ale nie będzie mógł się logować do POL-onu dopóki nie zostanie połączony z kontem MCL.

Zauważ, że nie ma osobnych linków aktywacyjnych do założenia konta w POL-onie oraz do jego połączenia z kontem MCL. Użytkownik dostaje od razu jeden link aktywujący połączenie kont.

Krok 2 – Nadanie użytkownikowi uprawnień

Ten etap nie jest wymagany na etapie rejestracji. Uprawnienia mogą zostać nadane użytkownikowi w późniejszym terminie. Taki użytkownik będzie mógł się logować do nowego POL-onu, ale nie będzie mógł wykonać w nim żadnej czynności do chwili nadania mu uprawnień.

Na temat nadawania lub zmiany uprawnień użytkownika przeczytasz tutaj.

Administrator nadaje użytkownikowi uprawnienia. W tym celu wchodzi w zakładkę „Uprawnienia” w profilu użytkownika i klika przycisk „Nadaj uprawnienia w nowej instytucji”.

W polu „Instytucja” wpisuje instytucję, w której chce nadać uprawnienia. Po wpisaniu pierwszych liter rozwinie się lista z podpowiedziami, z której należy wybrać właściwą instytucję (lub jednostkę wewnętrzną).

Wyświetla się lista dostępnych uprawnień. Administrator najpierw wybiera grupę uprawnień, a następnie zaznacza checkboxy przy konkretnych uprawnieniach, które chce nadać użytkownikowi (można nadać wiele uprawnień w tym samym czasie). Poszczególne uprawnienia mogą zostać nadane terminowo, to znaczy wskazuje się termin końca ich obowiązywania za pomocą kalendarza widocznego z prawej strony. Po wskazanej dacie użytkownik nie zostanie zablokowany, ale jego konkretne uprawnienia wygasną. Jeśli administrator nie skorzysta z tej opcji, uprawnienia zostaną nadane bezterminowo.
Administrator potwierdza wykonane czynności przyciskiem „Nadaj uprawnienia”.

Krok 3 – Podłączenie konta MCL.

Ten etap wykonuje sam użytkownik. Klika w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w wiadomości e-mail wygenerowanej przez administratora w etapie pierwszym. Następnie loguje się poprzez konto MCL.
Tak wygląda e-mail aktywacyjny otrzymywany przez użytkownika:

Przycisk aktywacyjny w e-mailu jest ważny przez 24 godziny. Jeśli użytkownik nie zdąży aktywować konta na czas, administrator POL-on może ponownie wygenerować e-mail aktywacyjny. W tym celu administrator klika w przycisk „Podłącz konto” w profilu użytkownika.Dodatkowe instrukcje znajdziesz tutaj:

Zakładanie konta MCL

Podłączenie konta POL-on 2.0 do MCL (dla administratora)

Zakładanie konta w Module Centralnego Logowania – MCL

W POL-onie 2.0 obowiązuje zasada centralnego logowania. Oznacza to, że logowanie do POL-onu 2.0 jest  możliwe jedynie poprzez Moduł Centralnego Logowania (MCL). Usunięta została możliwość logowania się kontem lokalnym (POL-onowym), tak jak to było w dotychczasowym systemie. W związku z tym każdy użytkownik musi posiadać konto w MCL i musi je połączyć z kontem POL-on (na temat połączenia konta POL-on 2.0 z kontem MCL przeczytasz tutaj).

Konto w MCL każdy użytkownik zakłada sobie samodzielnie. Zrobisz to w 3 krokach:

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny;
 2. Zaakceptuj regulamin;
 3. Kliknij w link aktywacyjny.

Krok 1.

Wejdź na stronę mcl.opi.org.pl kliknij w link „Zarejestruj się”.

 

Wypełnij formularz rejestracyjny danymi:

 • imię,
 • nazwisko,
 • e-mail (nie musi być taki sam jak w systemie POL-on),
 • nazwa użytkownika,
 • hasło.

Kliknij żółty przycisk „Zarejestruj się”.

 

 

Krok 2.

Zaakceptuj regulamin widoczny na stronie.

Krok 3.

W wyniku wcześniejszych kroków otrzymasz automatycznego e-maila aktywacyjnego na podany w formularzu adres e-mail. Odbierz e-mail i kliknij w link aktywacyjny celem potwierdzenia rejestracji i aktywacji konta MCL.

 

Jeśli link z e-maila otworzył się w innej przeglądarce niż tak w której zakładałeś konto w MCL kliknij „Przejdź dalej”. Dzięki temu Twój adres e-mail zostanie zweryfikowany, a konto MCL aktywne.

Pierwsze logowanie do nowego POL-onu. Scenariusze łączenia kont POL-on z MCL

W POL-onie 2.0 obowiązuje zasada centralnego logowania. Oznacza to, że użytkownicy logują się wyłącznie za pomocą Modułu Centralnego Logowania (MCL). Nie ma możliwości logowania się kontem lokalnym POL-on (tak jak to było w dotychczasowym systemie). W związku z tym, aby użytkownik mógł się zalogować do POL-onu 2.0 muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

 1. użytkownik musi mieć założone konto w MCL (zakłada je sam);
 2. użytkownik musi mieć założone konto w POL-onie (zakłada je administrator POL-onu);
 3. konto w MCL musi zostać połączone z kontem użytkownika POL-on (proces ten inicjuje administrator POL-onu, a kończy sam użytkownik).

Dotyczy to zarówno osób, które są użytkownikami starego POL-onu, jak i nowych użytkowników, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z POL-onu. Dla Państwa wygody, poniżej przedstawiamy krok po kroku poszczególne przypadki pierwszego logowania się do nowego POL-onu.

Przypadek 1. Użytkownik dotychczasowego POL-onu z podłączonym kontem MCL

Każdy dotychczasowy użytkownik POL-onu wraz z przypisanymi mu uprawnieniami zostanie automatycznie przeniesiony do nowej wersji systemu. Jeśli miałeś konto w POL-onie 1 i logowałeś się do niego przy pomocy MCL, to do POL-onu 2.0 zalogujesz się tak samo. Nic się dla Ciebie nie zmieni, z tym że po zalogowaniu się przez MCL zobaczysz nową wersję POL-onu.

Przypadek 2. Użytkownik dotychczasowego POL-onu, który nie ma konta MCL

Każdy dotychczasowy użytkownik POL-onu wraz z przypisanymi mu uprawnieniami zostanie automatycznie przeniesiony do nowej wersji systemu. Jeśli miałeś konto w POL-onie 1 i nie masz konta MCL (logowałeś się do POL-onu lokalnie):

 1. W pierwszej kolejności musisz założyć konto MCL. Wyjaśnienie, jak to zrobić znajdziesz tutaj.
 2. W kolejnym kroku połącz konto MCL z kontem w POL-onie 2.0.
  Proces ten jest inicjowany przez administratora systemu POL-on. W rezultacie otrzymasz z systemu e-mail z przyciskiem do połączenia kont POL-on i MCL. Kliknij w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w e-mailu. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania MCL.

Zaloguj się swoimi danymi w MCL. W tym wypadku zalogujesz się do systemie POL-on. Udane zalogowanie oznacza jednocześnie połączenie kont. Od tej pory będziesz się zawsze logować do POL-onu przy pomocy MCL.

Przypadek 3. Nowy użytkownik POL-onu, który ma konto MCL

Jeśli nie miałeś konta w dotychczasowym POL-onie, ale masz już założone konto MCL w pierwszej kolejności administrator POL-onu musi Ci założyć konto w POL-onie 2.0. W rezultacie otrzymasz e-mail z systemu z linkiem do połączenia kont w POL-onie i MCL. Na tym etapie jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, ale dopóki konta nie zostaną połączone, dopóty nie będziesz mógł się do systemu POL-on zalogować.

W kolejnym kroku połącz konto MCL z kontem w POL-onie 2.0.

 • Kliknij w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w e-mailu. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania. Ponieważ posiadasz już konto MCL, zaloguj się do POL-onu kontem MCL.
 • Udane zalogowanie oznacza aktywowanie konta w POL-onie oraz połączenie kont w POL-onie i MCL.

Aby użytkownik mógł pracować w POL-onie, musi mieć nadane uprawnienia przez administratora POL-onu. Administrator może nadać uprawnienia w trakcie zakładania konta użytkownikowi lub później.

Przypadek 4. Nowy użytkownik POL-onu, który nie ma konta MCL

Jeśli nie miałeś konta w dotychczasowym POL-onie i nie masz konta MCL, musisz założyć konto MCL. Wyjaśnienie, jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Administrator POL-onu zakłada Ci konto w POL-onie 2.0. W rezultacie otrzymasz e-mail z systemu z przyciskiem do połączenia kont w POL-onie i MCL. Na tym etapie jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, ale dopóki konta nie zostaną połączone, dopóty nie będziesz mógł się do systemu POL-on zalogować.

Mając już obydwa konta, połącz konto MCL z kontem w POL-onie 2.0:

 • Kliknij w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w e-mailu. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania. Zaloguj się do POL-onu kontem MCL.
 • Udane zalogowanie oznacza aktywowanie konta w POL-onie oraz połączenie kont w POL-onie i MCL.

Aby użytkownik mógł pracować w POL-onie, musi mieć nadane uprawnienia przez administratora POL-onu. Administrator może nadać uprawnienia w trakcie zakładania konta użytkownikowi lub później.


Obejrzyj film na ten temat: 

Zarządzanie uprawnieniami użytkownika

Uprawnienia nadane użytkownikowi w dotychczasowym POL-onie zostały automatycznie przeniesione do systemu POL-on 2.0. Nie ma więc konieczności ich ponownego przypisywania użytkownikowi w nowej wersji systemu. Zakres ról w nowym systemie nie będzie się zasadniczo różnił od zakresu ról w starym systemie.

Zestawienie wszystkich ról w POL-onie możesz pobrać tu.

Uprawnienia nadaje użytkownikowi administrator instytucji, podmiotu nadzorującego lub w szczególnych przypadkach administrator systemu. Może to zrobić:

 • w chwili rejestracji nowego użytkownika albo
 • w późniejszym terminie.

Nadanie uprawnień w chwili rejestracji nowego użytkownika zostało opisane tutaj.

Proces rejestracji użytkownika nie wymaga jednoczesnego zdefiniowania jego uprawnień. Mogą one zostać nadane później. Taki użytkownik będzie mógł się wprawdzie logować do nowego POL-onu, ale nie będzie mógł wykonać w nim żadnej czynności do chwili nadania mu uprawnień.

W nowym systemie w jednym kroku konfiguracyjnym administrator może nadawać lub odbierać wiele uprawnień istniejącemu użytkownikowi. W tym celu wchodzi w profil danego użytkownika, przechodzi do zakładki „Uprawnienia” i klika przycisk „Edytuj uprawnienia”.

 

 

 

Wyświetla się lista dostępnych uprawnień. Administrator najpierw wybiera grupę uprawnień. Następnie zaznacza checkboxy przy konkretnych uprawnieniach, które chce nadać użytkownikowi albo odznacza te, które chce mu odebrać. Może też w jednym kroku wykonać obie te czynności w stosunku do różnych uprawnień.

 

Uprawnienia mogą zostać nadane terminowo, to znaczy wskazuje się termin zakończenia ich obowiązywania za pomocą kalendarza widocznego z prawej strony. Po wskazanej dacie użytkownik nie zostanie zablokowany, ale jego konkretne uprawnienia wygasną. Rozwiązanie to zastąpiło terminowe blokowanie użytkownika, które było możliwe w dotychczasowym POL-onie.

Na koniec administrator klika w przycisk „Zapisz”. Aby zmiana została odnotowana na koncie użytkownika, musi się on ponownie zalogować.

 

Podłączenie konta w POL-onie 2.0 do MCL – perspektywa administratora

W POL-onie 2.0 obowiązuje zasada centralnego logowania. Oznacza to, że użytkownicy logują się wyłącznie za pomocą Modułu Centralnego Logowania (MCL). Nie ma możliwości logowania się kontem lokalnym POL-on (tak jak to było dotychczas). W związku z tym, aby użytkownik mógł się zalogować do POL-onu 2.0 muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

 1. użytkownik musi mieć założone konto MCL (zakłada je sam);
 2. użytkownik musi mieć założone konto w POL-onie (dotychczasowym lub nowym; użytkownika rejestruje administrator POL-onu);
 3. konto w MCL musi zostać połączone z kontem w POL-onie (proces ten inicjuje administrator POL-onu, a kończy sam użytkownik).

Dotyczy to zarówno osób, które są użytkownikami starego POL-onu, jak i nowych użytkowników, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z POL-onu.

Połączenie kont nowych użytkowników (tzn. takich, którzy nie mieli kont w dotychczasowym POL-onie) jest ściśle powiązane z procedurą ich rejestracji w POL-onie 2.0. Została ona opisana tutaj.

Jeżeli chodzi o użytkowników dotychczasowego POL-onu, to możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

 • użytkownik połączył już konto w dotychczasowym POL-onie z kontem MCL;
 • użytkownik nie połączył konta w dotychczasowym POL-onie z kontem MCL.

Przypadek 1. Użytkownik połączył już konta

Każdy dotychczasowy użytkownik POL-onu wraz z przypisanymi mu uprawnieniami został automatycznie przeniesiony do nowej wersji systemu. Dotyczy to także połączonych kont. Jeśli użytkownik miał konto w POL-onie 1 i logował się do niego przy pomocy MCL, to do POL-onu 2.0 zaloguje się tak samo, bez konieczności ponownego podłączania konta.

Przypadek 2. Użytkownik nie połączył kont

W pierwszej kolejności taki użytkownik musi założyć konto MCL. Wyjaśnienie, jak ma to zrobić znajduje się tutaj.

Sam proces połączenia kont w POL-onie 2.0 i MCL jest inicjowany przez administratora systemu POL-on. W profilu użytkownika administrator musi kliknąć w przycisk „Podłącz konto”.

System zażąda potwierdzenia tej komendy w oknie dialogowym, w którym należy kliknąć w przycisk „Ponów procedurę”.

W rezultacie system wyśle do użytkownika e-mail z przyciskiem do połączenia kont. Użytkownik musi kliknąć w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w otrzymanym e-mailu.

Zostanie przeniesiony do strony MCL, na której powinien się zalogować. W ten sposób po raz pierwszy zaloguje się do POL-onu za pomocą swojego konta centralnego. Udane zalogowanie skutkuje podłączeniem konta MCL do konta w POL-onie.

Statusy użytkownika

Użytkownik POL-onu 2.0  może mieć dwa statusy : aktywny lub zawieszony.
Zawieszenie/odwieszenie może być zrealizowane na dwóch poziomach: na poziomie instytucji i globalnie (na poziomie całego systemu).
Zawieszenia/odwieszenia na poziomie instytucji może dokonać administrator tej instytucji, mający rolę: INST_ADM, INST_NAUK_ADM lub MIN_ADM.
Zawieszenie/odwieszenie na poziomie systemu może być wykonane wyłącznie przez administratora systemu z OPI PIB (rola SYS_ADM).

Administrator instytucji ma do wyboru dwa widoki listy użytkowników:

 • W widoku domyślnym (dzielonym) widoczny jest status wybranego użytkownika.

 • W widoku tabelarycznym widoczne są statusy wszystkich użytkowników.

Aby zmienić status zawieszenia danego użytkownika, administrator wchodzi w jego profil i klika w przycisk „Zawieś w instytucji” (w przypadku użytkownika zawieszonego – „Odwieś w instytucji”).

Następnie potwierdza komendę w wyskakującym oknie dialogowym.

System wyświetli komunikat o dokonanym zawieszeniu.

Zmieniony status widoczny jest na liście użytkowników instytucji.

Zawieszenie i odwieszenie w instytucji wywołuje skutki tylko w jej obrębie, nie wpływając na uprawnienia użytkownika w innych instytucjach. Status użytkownika obejmuje całą instytucję, łącznie z jej wszystkimi jednostkami wewnętrznymi.

Zawieszenie globalne skutkuje brakiem możliwości zalogowania się przez użytkownika w całym systemie – bez względu na jego statusy w poszczególnych instytucjach.

Odwieszenie globalne również nie skutkuje zmianą statusu użytkownika w poszczególnych instytucjach, w ramach których funkcjonuje. Jeśli w danej instytucji użytkownik jest zawieszony, to jego status w tej instytucji taki pozostanie, dopóki nie zmieni tego administrator tej instytucji.

Zwróć uwagę, że zawieszenie użytkownika (nawet globalne) następuje wyłącznie na poziomie systemu POL-on, a nie MCL. Konto MCL jest dalej aktywne, chociaż dostęp do systemu POL-on jest niemożliwy. Użytkownik może się logować centralnie do pozostałych systemów dziedzinowych OPI PIB, do których ma podpięte konto MCL. Więcej na temat MCL przeczytasz tutaj.

Tak wygląda profil użytkownika zawieszonego globalnie – widok z perspektywy administratora instytucji

Tak wygląda profil użytkownika aktywnego globalnie, ale zawieszonego w instytucji – widok z perspektywy administratora tej instytucji.

 

Konferencje „Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (IX 2019 r.)

Konferencje zostały zrealizowane w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ich celem było zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie POL-on w kontekście ustawy 2.0 oraz z harmonogramem prac.

Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:

 • Warszawa, 12.09.2019 r. (około 100 uczestników),
 • Warszawa, 13.09.2019 r. (około 100 uczestników),
 • Kraków, 20.09.2019 r. (około 100 uczestników).

Prezentacje z konferencji są dostępne pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konferencje.