Pomoc techniczna Pomoc techniczna

Zgłoszenie kandydatów na członków Centralnej Komisji następuje w formie elektronicznej. Jednostka organizacyjna zgłasza kandydatów poprzez zalogowanie się do systemu informatycznego. Zgłoszenia muszą być potwierdzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Aby móc złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

Aktualizacja wersji maszyny wirtualnej Java

Na dzień 12 kwietnia 2016 r. aktualną wersją jest Java 8 U 77.

Aby sprawdzić wersję maszyny wirtualnej (w systemie Windows):

 • kliknij menu Start
 • w polu wyszukiwania wpisz: cmd (potwierdź klawiszem Enter)
 • w oknie wiersza polecenia wpisz: java -version (potwierdź klawiszem Enter)

Jeżeli wyświetlona wersja Java ma numer niższy niż 1.8.0_77, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję z następującej strony:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

W przypadku nieaktualnej wersji Javy złożenie kwalifikowanego podpisu nie będzie możliwe


Włączenie obsługi języka Java w przeglądarce

Aby włączyć obsługę Java z poziomu interfejsu przeglądarki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

Internet Explorer

 • Kliknij kolejno Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 • Przewiń w dół do pozycji Wykonywanie skryptów apletów języka Java
 • Upewnij się, że zaznaczony jest przycisk opcji Włącz.
 • Kliknij OK, aby zachować zmiany.

Uwaga. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą efektu, to prosimy jeszcze

 • Uruchomić Java Control Panel
 • Przejść do zakładki security
 • Zaznaczyć Enable Java content in the browser
 • Dodać do exception Site List adresu wyborów (https://polon.nauka.gov.pl)
 • Po tym kroku należy zrestartować przeglądarkę.


Firefox

 • Uruchom przeglądarkę Mozilla Firefox lub zrestartuj ją, jeśli jest już uruchomiona.
 • Na górze okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox (lub menu Narzędzia w systemie Windows XP), a następnie wybierz Dodatki
 • Zostanie otwarte okno menedżera dodatków.
 • W oknie menedżera kliknij kartę Wtyczki.
 • Kliknij wtyczkę Java (TM) Platform, aby ją zaznaczyć.
 • Kliknij przycisk Włącz (jeśli opcja przycisku to Wyłącz, oznacza to, że obsługa Java jest już włączona)
 • Jeśli wtyczka ma status wyłączony należy wybrać z rozwijalnej listy Zawsze aktywuj

Uwaga Jeżeli powyższe działania nie przyniosą efektu, to prosimy jeszcze

 • Uruchomić Java Control Panel
 • Przejść do zakładki security
 • Zaznaczyć Enable Java content in the browser
 • Dodać do exception Site List adresu wyborów (https://polon.nauka.gov.pl)
 • Po tym kroku należy zrestartować przeglądarkę.


Chrome

 • Kliknij ikonę klucza, a następnie wybierz Ustawienie.
 • Następnie znajdujące się po lewej stronie wybierz Rozszerzenia.
 • Sprawdź czy wtyczka Podpis elektroniczny Szafir SDK jest obecna i czy jest włączona (odnośnik do wtyczki)
 • Jeśli wtyczka jest wyłączona zaznacz checkbox włącz.


Opera

 • Kliknij w Menu. Następnie znajdujące się na liście Ustawienia.
 • Wybierz Witryny, następnie przewiń stronę do sekcji Wtyczki
 • Sprawdź czy wtyczka Podpis elektroniczny Szafir SDK jest obecna i czy jest włączona (odnośnik do wtyczki)
 • Wykrywaj i uruchamiaj ważne treści obsługiwane przez wtyczki