Kontakty Kontakty

Pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu wyborczego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy:

  • Pani Krystyna Głowacka-Cieślak, tel. : 22 212 53 45
  • Pani Maria Wnorowska, tel.:  22 570 14 42

Dodatkowo, system wyborczy wyposażony jest w Elektroniczny system zgłaszania uwag (przycisk  Zgłoś uwagę dostępny w prawym górnym rogu systemu wyborczego), który pozwala na powiadomienie o  nieprawidłowościach w danych lub problemach technicznych.