Informacje ogólne - Wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Informacje ogólne - Wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Komisja Wyborcza została  powołana zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.  w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru (Dz. U.  Nr 201, poz. 1185) (dalej: rozporządzenie) w celu przeprowadzenia wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (dalej: Centralna Komisja) na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2017 r. czteroletnią  kadencję.

Wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów składają się z dwóch etapów:

Etap I - Zgłaszanie kandydatów:  Zgłaszanie kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku.

Etap II - Głosowanie: Głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy. Termin głosowania zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

System wyborczy jest dostępny pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/wybory_ck16

Szereg informacji na temat wyborów można uzyskać na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w zakładce Wybory CK na kadencję 2017-2020