Wersje systemu Wersje systemu

13.04.2016 - wersja 9.17

W wersji 9.17 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

Ankieta jednostki

- (dział B4) możliwość importu danych z plików w formacie xls;

- Umożliwienie korekty pola "podmiot gospodarczy" do efektów praktycznych sprawozdawanych w dziale B 14;

- Rozszerzenie funcjonalności podglądu poszczególnych działów ankiety w trybie widoku html;

5.04.2016 - wersja 9.15

W wersji 9.15 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

Ankieta jednostki

- Możliwośći exportu listy błędów wyświetlanych podczas weryfikacji zamykania działów do pliku pdf i xls

- Poprawa uwzględnieniająca w wyliczaniu działu B1 oraz symulacji liczby N w ankiecie jednostki przekształceń formie "wydzielenie"

- Wysłanie ankiety - dodanie reguł sprawdzających czy dołączono załączniki

- Korekta pobierania raportu zbiorczego PDF z ankiety

- Raporty HTML - Podgląd danych ankiety

- (dział A3 ) Oświadczenie kierownika - pobieranie nazwy wydziału i nazwy uczelni do szablonu

- (dział A3) Zmiany szablonu Oświadczenia kierownika jednostki (usunięcie etykiet: Nazwa uczelni, Nazwa jednostki)

- (dział B1) Zmiana warunku porównania N dla wymagalności podania wyjaśnień - porównanie danych do drugiego miejsca po przecinku

- (dział B2) Poprawki dla raportu publikacji (wybitność dla monografii) - wyszczególnienie wybitności rozdziału i powiązanej z nim monografii

- (dział B18) Zdjęcie wymagalności obszaru wiedzy podczas dodawania Aplikacji produktów. W kontekście ankiety jednostki obszar wiedzy wymagany jest dla jednostek niejednorodnych

30.03.2017 - wersja 9.14

W wersji 9.14 wprowadzono następujące zmiany:

Ankieta jednostki

1.       (Dział B17) Wdrożenia - Dodanie R_3053. Sprawdzenie czy dodano załączniki dla wdrożeń (uruchamiane o ile załączniki nie zostały przekazane na zewnętrznych nośnikach danych) 

2.       (Dizał B14) Efekty praktyczne - Dodanie R_2965. Sprawdzenia czy dodano załączniki dla efektów praktycznych (uruchamiane o ile załączniki nie zostały przekazane na zewnętrznych nośnikach danych) 

3.       (Działy B14, B17) Dodawanie plików zip - zdjęcie wymagalności z wielkości pdf w zip 

4.       (Dizał B17) Zdjęcie wymagalności dla województwa w adresie jednostki wdrażającej 

5.       (Dział B1) Dodawanie wyjaśnień rozbieżności liczy N  – rozszerzenie uprawnień dla INST_OCENA_PARAMETRYCZNA 

6.       (Dział B2) Walidacja na język spoza słownika R_3041 

7.       (Dział B17) Wdrożenia - zdjęcie wymagalności dla załącznika 

8.       (Dział B10) Projekty – zdjęcie wymagalności dla kierownika projektu

9.       (Dział B9) Mobilność naukowców: Rozszerzenie PDF'a i widoku o dodatkową kolumnę określającą Typ instytucji 

10.   Dodanie linku pomocy do wyjaśnień dla niejednorodności 

11.   Zestawienie ankiet dla Ministerstwa - dodanie nowych kolumn do raportów xml, pdf 

23.03.2017 - Wersja 9.12

W wersji 9.12 wprowadzono następujące zmiany:

Ankieta jednostki

- Poprawki z walidacji danych podczas oznaczania działów ankiety jako gotowych (komunikaty XML);

Możliwość usunięcia pliku z wyjaśnieniami liczby N na etapie edycji danych;

- (dział B3) Umożliwienie pobranie do ankiety wykorzystanych praw autorskich w przypadku gdy jednostka powiązana jest z prawem ale nie posiada żadnych autorów/twórców

- (dział B10) Zdjęcie wymagalność wprowadzenia programu w przypadku projektów, dla których w ramach wskazanego rodzaju programy nie występują

- (dział B10) uwzględnienie projektów bez kierownika

- (dział B16) Zdjęcie wymagalność z pola Nakład w przypadku czasopism wydawanych wyłącznie elektronicznie

- (dział A3) Korekta umożliwiająca wskazanie w ankiecie kierownika niebędącego pracownikiem jednostki

Zbiorczy raport PDF/XML ankiety dla działów oznacoznych jako gotowe

(Dział A2) Zdjęcie wymagalności z kategorii naukowej

(Dział B14) Zdjęcie wymagalności dla załącznika (skanu faktur) dla efektu praktycznego

21.03.2017 - wersja 9.11

W wersji 9.11 wdrożono zmiany w zakresie:

Ankieta jednostki:

 1. Poprawki w walidacjach dla działów ankiety podczas akcji „oznacz jako gotowe” (kontrola poprawności plików XML generowanych dla ankiety)
 2. Wyświetlenie informacji, w którym kryterium będzie oceniany dział
 3. Zmiana etykiety z "Dane udziału w prowadzeniu badań" na "Dane zatrudnienia" (mobilność wykaz 4)
 4. B10. Projekty naukowe - zdjęcie wymagalności z programu w przypadku projektów, dla których określenie tego nie jest możliwe
 5. Mobilność - dodanie reguły [R_3027] sprawdzającej czy DATA ROZPOCZĘCIA jest większa niż DATA NADANIA STOPNIA
 6. Możliwość korekty zawiadomień przez jednostkę w statusie "zatwierdzone przez ministerstwo"
 7. W wykazie 4 mobilności dopuszczane jest  w polu 'Data zakończenia' podanie wartości: 'Czas nieokreślony'
 8. Operacje oznaczania działów jako gotowe dla części A
 9. Dodanie w plikach eksportu/ importu mobilności kolumny do wprowadzenia typu instytucji -
 10. Zmiany w regułach do raportu laboratoriów i wdrożonych systemów jakości (R_2614, R_2715,  R_2615, R_2613) pobieranie danych za cały okres ankiety oraz uwzględnienie danych jednostek przekształconych.
 11. Modyfikacja importu mobilności - dodanie kolumny Stopień na wykazie 3 i 4
 12. Generowanie zbiorczego XML-a
 13. Eksport dzieł artystycznych poprzez plik xls ( przygotowanie do operacji importowania danych z pliku, która zostanie później udostępniona)
 14. Możliwość wysłania całej ankiety do MNiSW

 

Projekty naukowe:

 1. Zdjęcie reguły: R_2276 - Wartość kosztów poniesionych nie może być niższa niż suma środków poniesionych przez jednostkę w podziale na lata budżetowe

GUS:

 1. Wyświetlanie całej historii statusu sprawozdań GUS.

Jednostki:

 1. Zapis instytucji spoza systemu jako instytucji naukowych
Wyświetlanie 1 - 5 z 145 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 29