Wersje systemu Wersje systemu

21.03.2017 - wersja 9.11

W wersji 9.11 wdrożono zmiany w zakresie:

Ankieta jednostki:

 1. Poprawki w walidacjach dla działów ankiety podczas akcji „oznacz jako gotowe” (kontrola poprawności plików XML generowanych dla ankiety)
 2. Wyświetlenie informacji, w którym kryterium będzie oceniany dział
 3. Zmiana etykiety z "Dane udziału w prowadzeniu badań" na "Dane zatrudnienia" (mobilność wykaz 4)
 4. B10. Projekty naukowe - zdjęcie wymagalności z programu w przypadku projektów, dla których określenie tego nie jest możliwe
 5. Mobilność - dodanie reguły [R_3027] sprawdzającej czy DATA ROZPOCZĘCIA jest większa niż DATA NADANIA STOPNIA
 6. Możliwość korekty zawiadomień przez jednostkę w statusie "zatwierdzone przez ministerstwo"
 7. W wykazie 4 mobilności dopuszczane jest  w polu 'Data zakończenia' podanie wartości: 'Czas nieokreślony'
 8. Operacje oznaczania działów jako gotowe dla części A
 9. Dodanie w plikach eksportu/ importu mobilności kolumny do wprowadzenia typu instytucji -
 10. Zmiany w regułach do raportu laboratoriów i wdrożonych systemów jakości (R_2614, R_2715,  R_2615, R_2613) pobieranie danych za cały okres ankiety oraz uwzględnienie danych jednostek przekształconych.
 11. Modyfikacja importu mobilności - dodanie kolumny Stopień na wykazie 3 i 4
 12. Generowanie zbiorczego XML-a
 13. Eksport dzieł artystycznych poprzez plik xls ( przygotowanie do operacji importowania danych z pliku, która zostanie później udostępniona)
 14. Możliwość wysłania całej ankiety do MNiSW

 

Projekty naukowe:

 1. Zdjęcie reguły: R_2276 - Wartość kosztów poniesionych nie może być niższa niż suma środków poniesionych przez jednostkę w podziale na lata budżetowe

GUS:

 1. Wyświetlanie całej historii statusu sprawozdań GUS.

Jednostki:

 1. Zapis instytucji spoza systemu jako instytucji naukowych
16.03.2017 - wersja 9.10

W wersji 9.10  wprowadzone zostały następujące zmiany:

Ankieta jednostki:

- Zmiana nazewnictwa raportu - Edycja danych na potrzeby Ankiety jednostki Dział B1 Ankiety jednostki: Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

-  Umożliwienie dodania producenta rolnego w ramach efektu praktycznego

-  B8 - Rozwój kadry - pobieranie zawiadomień gdzie status = zatwierdzone przez jednostkę

- Zniesienie wymagalności pola "Rok przyznania środków" w B10 - Projekty naukowe

14.03.2017 - wersja 9.9

W wersji 9.9 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Ankieta jednostki:

- Raport pdf/xml dla części A ankiety

- Zmiany w raporcie weryfikacji liczby N:

          - Zaokrąglenie matematyczne do 3 miejsc po przecinku

          - Wydzielenie liczby N czteroletniej

- Automatyczne wyliczanie czy jednostka jest jednorodna lub niejednorodna na podstawie wprowadzonych danych o pracownikach w dziale B1

- Pobieranie pliku txt z metadanymi efektu praktycznego, wdrożenia na potrzeby przekazania skanów faktur na innych nośnikach

- Zmiana reguły R_ 2291 - B3 pobierania danych do ankiety z wykazu Działalność innowacyjna 5) wykaz wykorzystanych praw autorskich przysługujących jednostce lub jej pracownikom do utworu będącego wynikiem działalności twórczej w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka, w tym w zakresie architektury krajobrazu, oraz w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe

- Zdjęcie wymagalności pola - Data pierwszego rozpowszechnienia w dziełach artystycznych

- Wskazanie obszaru, dziedziny, dyscypliny dominującej z poziomu metryczki pracownika

- Operacja oznaczania działów jako gotowe

- Walidacje danych przy oznaczaniu działu jako gotowy do wysłania

- Rozszerzenia słownika produktów o pozycję "inny"

8.03.2017 - Wersja 9.8

W wersji 9.8 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Ankieta jednostki

- Zwiększenie pola NAZWA_TOWARZYSTWA z 50 znaków na 200 (członkostwa)

-  Usunięcie wymagalności dla pola Data pierwszego rozpowszechnienia w dziełach artystycznych

- Modyfikacja w wyliczeniu raportu liczby N - uwzględnienie wartości do 3 miejsca po przecinku

- Zdjęcie wymagalności z pola załączników przy dodawaniu aplikacji

- Modyfikacja w wyświetlaniu danych z PBN dla działu 2 ankiety w zakresie języka innego niż polski

2.03.2017 - wersja 9.7

W wersji 9.7 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Ankieta jednostki:

·        14591 -  Wydzielenie jako odrębnych operacji dodaj/ koryguj/ usuń numer identyfikacyjny laboratorium

·        13314 - Raport PDF dla działu B12 Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości

·        14909 - Dział B19 - Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ankiety

·        15355 - Dodanie automatycznej reguły pobierania danych do raportu Pobranie danych - pracownik zatrudniony w momencie nadania stopnia (R_2902)

·        15593 - Zdjęcie wymagalności z pola Opis produktu dla Aplikacji produktów

·        15355 - Modyfikacja raportu pdf dla członkostw w celu zwiększenia czytelności danych

·        15577 - Wyliczenie w ankiecie czy jednostka jest jednorodna czy niejednorodna

·        15234 – Dodatkowe funkcje w ankiecie umożliwiające raportowanie dorobku jednostek przekształconych

Wyświetlanie 1 - 5 z 141 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 29