Wersje systemu Wersje systemu

«Powrót

2.12.2016 - wersja 9.1

W wersji 9.1  wprowadzone zostały następujące zmiany:

Czasopisma wydawane przez jednostkę:

- Umożliwienie rejestracji czasopisma wydawanego przez jednostki naukowe z różnych instytucji 

Studia doktoranckie:

- Możliwość rejestracji klasyfikacji ISCED dla studiów doktoranckich

Raporty MNiSW:

- Rozszerzenie grupowań w Ogólnopolskim wykazie pracowników naukowych - zagregowane statystyki dotyczące etatów

- Raport współpracy międzynarodowej

Formularze GUS:

- Nowe wersje formularzy S-10, S-11 za rok 2016

Ankieta jednostki:

- Masowa edycja obszaru/dziedziny/dyscypliny dominującej w okresie objętym ankietą

- Masowa edycja umożlwiająca wykluczenie pracownika z N0

- Audyty przeprowadzone w jednostce

Doktoranci:

- Możliwość korekty informacji dotyczącej podstawy studiowania cudzoziemca poprzez interfejs użytkownika