Spotkania Spotkania

Spotkanie techniczne w sprawie integracji systemów anty-plagiatowych z ORPPD odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 r. w siedzibie OPI PIB.

Tematy omówione na spotkaniu:

  • Proces indeksowania pisemnych prac przez Programy indeksujące,
  • Proces sprawdzania pisemnych prac przez Promotora,

Materiały ze spotkania:

Prezentacja rozwiązań technicznych

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD

Podsumowanie spotkania

 

Lista uczestników:
 

1        

Antczak Piotr

ABE-IPS/Unplag

2        

Bralczyk Dominik

Turnitin

3        

Kawczyński Sebastian

Plagiat.pl

4        

Klimek Sławomir

System Antyplagiatowy Genuino (Fabryka Nowych Technologii Sp. z o.o.)

5        

Kowalski Marek

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji

6        

Lech Przemysław

PlagScan

7        

Niedziałek Andrzej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedziba w Rzeszowie –

Podkarpacka Platforma Antyplagiatowa

8        

Paluch Marcin

System Antyplagiatowy Genuino (Fabryka Nowych Technologii Sp. z o.o.)

9         

Rzodkiewicz Magdalena

Turnitin

10       

Sobecki Andrzej

Politechnika Gdańska

11      

Szelecki Lukasz

Plagiat.pl

12         

Szmit Radosław

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji

13      

Szymańska Ilona

Plagiat.pl

14      

Toruj Robert

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

15      

Wojtczak Marcin

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji

16      

Budziarek Mikołaj

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

17      

Kurkiewicz Andrzej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18      

Korzenowska-Pacułek Renata

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19      

Lenard Mariusz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20      

Fijałkowski Krystian

OPI PIB

21      

Protasiewicz Jarosław

OPI PIB

22      

Sadłowski Andrzej

OPI PIB

23      

Stefańczuk Małgorzata

OPI PIB

24     

Tołpa Tomasz

OPI PIB

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Spotkanie techniczne w sprawie integracji systemów anty-plagiatowych z ORPPD odbyło się w dniu 24 listopada w siedzibie OPI PIB.

Tematy omówione na spotkaniu:

  • schematy integracji ORPPD z Programami antyplagiatowymi,
  • schematy zasilania ORPPD danymi prac dyplomowych,
  • dostęp testowy do ORPPD "DEMO" (umowy, procedury, sprawy techniczne).

Materiały ze spotkania:

Małgorzata Stefańczuk, OPI PIB - prezentacja rozwiązań technicznych

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Spotkanie techniczne w sprawie integracji systemów anty-plagiatowych z ORPPD odbyło się w dniu 27 maja w siedzibie OPI PIB.

Tematy omówione na spotkaniu:
    * instalacja algorytmów indeksowania na maszynach wirtualnych;
    * API szybkiego dostępu do prac (anty-plagiat);
    * procesy indeksowania prac i metadane;
    * API dostępu do prac (promotor).

Materiały ze spotkania:

dr Jarosław Protasiewicz, Małgorzata Stefańczuk, Wojciech Kubik, OPI PIB - prezentacja rozwiązań technicznych z ustaleniami ze spotkania