Raport niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków dostępny jest z poziomu obszaru Jakość danych.

Obejmuje on zakres następujących danych:

  • Imię i nazwisko studenta dla którego wykryto niespójność|
  • PESEL/Numer dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia studiów
  • Nazwa studiów
  • Data rozpoczęcia studiów
  • Kod studiów międzyoszbarowych/międzydziedzinowych
  • Rodzaj niespójności

Raport obejmuje wszystkich studentów z nowego wykazu „Wykaz studentów 2019/2020” dla uczelni, która generuje raport, dla których istnieje jedna z następujących niespójności:

– uruchomienie powiązane ze studentem nie istnieje w module Kierunki studiów w nowym POL-onie,

– studia międzyobszarowe/międzydziedzinowe powiązane ze studentem nie istnieją w module Kierunki studiów w nowym POL-onie.

Pusty raport oznacza brak niespójności.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

 

Wybierz obszar Jakość danych.

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.