Aktualnie w ramach obszaru Studenci (Stary i nowy wykaz) dostępny jest raport Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2019 na potrzeby weryfikacji danych w  sprawozdaniu GUS S-11.

Obejmuje on zakres następujących danych:

  • Imię i nazwisko osoby, która otrzymywała pomoc materialną w roku 2019 lub 2020
  • PESEL/Numer dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia studiów
  • Nazwa uruchomienia, w ramach których student otrzymywał zapomogę
  • Data rozpoczęcia studiów
  • Data skreślenia ze studiów
  • Data zakończenia studiów
  • Instytucja prowadząca studia (Nazwa uczelni)
  • Nazwa filii

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci zarówno ze starego, jak i z nowego wykazu  dla uczelni, która generuje raport, którzy w roku kalendarzowym 2019 w jakimkolwiek miesiącu otrzymywali zapomogę.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar Studenci (stary i nowy wykaz).

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.