Jeśli kierunek jest prowadzony przez kilka uczelni, studenci są wykazywani w sprawozdaniach GUS wyłącznie przez uczelnię, która została wskazana jako główna prowadząca. Inne uczelnie współprowadzące nie powinny ich wykazywać w swoich sprawozdaniach.