Tak, jest przewidywanie składanie sprawozdań mobilności absolwentów za rok 2022. Ostateczny termin składania tych sprawozdań nie został jeszcze ustalony.