Data utworzenia kierunku jest to data, określająca kiedy faktycznie rozpoczyna się kształcenie na tym kierunku. Jest to inna informacja niż data wydania decyzji.

Na przykład: rektor podejmuje decyzję 15 maja 2022 r., że z dniem 1 października zostanie utworzony nowy kierunek studiów. Data wydania decyzji będzie równa 15.05.2022, a data utworzenia kierunku to 1.10.2022.