Ekspert do spraw systemu POL-on Ekspert do spraw systemu POL-on

Oferujemy spotkania szkoleniowe z ekspertem systemu POL-on. W zależności od zapotrzebowania mogą one odbywać się:

  • w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu badawczego (spotkania osobiste lub via Skype)
  • w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (spotkania osobiste lub za pomocą systemu wideokonferencyjnego)

Bardziej szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie http://polon.nauka.gov.pl/szkolenia

Piotr Rodzik (piotr.rodzik@opi.org.pl)