Wersje systemu Wersje systemu

19.06.2018 - wersja 9.45

W wersji 9.45 wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.

05.06.2018 - wersja 9.44

W wersji 9.44 wprowadzono zmiany w zakresie:

 • Pracownicy
  Raport pracownika (pdf) - uzupełnienie raportu o następujące sekcje:
  - Kary
  - Identyfikatory zewnętrzne

  Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Dane pracownika  → "Raport pracownika"
   
 • Studenci
  Raport studenta i raport historii studenta (pdf) - uzupełnienie raportów o następujące dane:
  - "Student kontynuuje studia na"
  - "Kontynuacja studiów"
  - "Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego"
  - "W procedurze skreślenia"

  Dostęp z menu: Studenci → Wykaz studentów → Dane studenta → Raport studenta / Raport historii studenta
16.05.2018 - wersja 9.43

W wersji 9.43 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • Doktoranci
  Udostępnienie raportu pdf obejmującego aktualne dane doktoranta.

  Dostęp z menu: Doktoranci → Wykaz doktorantów → Szczegóły doktoranta → "Raport doktoranta"
26.04.2018 - wersja 9.42

W wersji 9.42 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Studenci
  Zmiana domyślnego ustawienia w polu "Rok akademicki" przy dodawaniu studiów/semetru.

  Przed zmianą:
  Przy dodawaniu studiów i dodawaniu semestru studentowi w polu "Rok akademicki" domyślnie ustawiana była wartość "najnowszego" roku akademickiego. W przypadku, gdy użytkownik nie poprawił roku akademickiego na aktualny i zapisał dane, pojawia się komunikat błędu o braku możliwości dodania informacji o semestrach z przyszłości.

  Po zmianie:
  Przy dodawaniu studiów i dodawaniu semestru studentowi w polu "Rok akademicki" domyślnie ustawiana jest wartość aktualnego roku akademickiego.

  Dostęp z menu: Studenci -> Wykaz studentów -> Dane studenta -> Dodaj studia / Dodaj semestr
12.04.2018 - wersja 9.41

W wersji 9.41 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Doktoranci
  Możliwość filtrowania doktorantow po kraju pochodzenia.
  Na zestawieniu doktorantów dodano filtr umożliwaiający wyszukanie doktorantów pochodzących z wskazanego kraju.

  Dostęp z menu:
  Doktoranci → Zestawienie doktorantów → Kryteria dodatkowe: filtr "Kraj pochodzenia studenta"
   
 • NAWA - cudzoziemcy
  Import danych cudzoziemców - możliwość wprowadzenia znaku "-" w pliku xls w polach: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania (np. w przypadku, gdy student nie posiada nazwiska).

  Przed zmianą:
  Pola alfanumeryczne znajdujące się w pliku xls musiały zawierać przynajmniej jedną literę (nie było możliwości wprowadzenia innych znaków, np. znaku "-").
  Pola, które podlegały tej regule:
  Imię, Nazwisko, Adres stałego zamieszkania


  Po zmianie:
  Pola alfanumeryczne znajdujące się w pliku xls muszą zawierać przynajmniej jedną literę lub znak "-".
  Pola podlegające tej regule:
  Imię, Nazwisko, Adres stałego zamieszkania


  Dostęp z menu: NAWA Cudzoziemcy → Rejestr cudzoziemców
Wyświetlanie 1 - 5 z 171 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 35