Wersje systemu Wersje systemu

2011-11-25 wersja 1.5.15

Lista zmian:

  • [Moduł "Import"] Wymuszenie kodowania znaków w imporcie na UTF-8
2011-11-24 wersja 1.5.14

Lista zmian:

  • [Moduł "Import danych"] Poprawa błędu w procesie importu pracowników, dla których istnieje w systemie informacja o studiach. Błąd generujący komunikat kategorii "niespodziewany wyjątek" do użytkownika i administratora systemu
2011-11-21 wersja 1.5.13

Lista zmian:

  • [Moduł "Studenci"] Usuwanie studenta z uczelni
2011-11-18 wersja 1.5.12

Lista zmian:

  • [Moduł "Import danych"] Poprawa wydajności przetwarzania kolejki plików
  • [Moduł "Studenci"] Umożliwienie usunięcia studenta z pozostawieniem jego danych osobowych w systemie
2011-11-16 wersja 1.5.11

Lista zmian:

  • [Moduł "Studenci"] Korekta operacji usuwania kierunku studenta. Modyfikacja warunku w regule sprawdzającej czy student posiada co najmniej 1 kierunek
  • [Moduł "Import danych"] Korekta nieprawidłowego działania reguły nr 2 w imporcie informacji o funkcji pracownika w jednostce
  • [Moduł "Import danych"] Korekta reguły nr 86. Wyeliminowanie wymagalności dla pól limitEcts, liczbaWolnychPunktowEcts oraz pierwszyKierunek, zwolnionyZOplatZaStudia dla uczelni niepublicznych oraz kierunków niestacjonarnych uczelni publicznych
Wyświetlanie 186 - 190 z 200 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40