Wersje systemu Wersje systemu

2011-12-20 - wersja 1.7.2

Lista zmian:

 • [Moduł - "Rejestr uczelni niepublicznych"] Poprawienie błędów związanych z prezentacją rubryk 7 i 8 w Rejestrze uczelni niepublicznych
   
2011-12-14 - wersja 1.7.0

Lista zmian:

 • [Moduł "Rejestr Uczelni Niepublicznych"] Dostosowanie modułu Rejestr Uczelni Niepublicznych do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
2011-12-06 - wersja 1.6.2

Lista zmian:

 • [Moduł importu] Dodanie reugły nr 123 w procesie importu, weryfikującą występowanie zestawu pól wymagalnych w stopniu naukowym nadanym przez instytucję historyczną: Miasto, Państwo, Nazwa.
2011-12-01 - wersja 1.6.1

Lista zmian:

 • Optymalizacja (pod względem wydajności) opcji przejścia z ekranu [Pracownicy naukowi/Minimum kadrowe/Przekroczenie w rozbiciu na jednostki] na ekran [Pracownicy naukowi/Minimum kadrowe/Pracownicy w jednostkach] realizowane za pomocą odsyłacza znajdującego się na poziomie wskazanej uczelni w pierwszym z ekranów.
2011-11-29 - wersja 1.6.0

Lista zmian:

 • [Moduł "Import danych"] poprawka walidatora 55 (Osoba nie może mieć przypisanych więcej niż dwóch minimów kadrowych w tym samym roku akademickim. Weryfikacja na podstawie danych z pliku XML oraz stanu bazy)
 • [Moduł "Kierunki studiów"] umożliwienie zdefiniowania oraz uruchomienia studiów miedzykierunkowych
 • [Moduł "Kierunki studiów"] umożliwienie prowadzenia rekrutacji bez podziału na kierunki
 • [Moduł "Jednostki"] umożliwienie nadania uprawnienia do kierunku kształcenia kilku jednostkom jednocześnie
 • [Moduł "Kierunki studiów"] zmiana w uruchamianiu kierunku. Podczas uruchamiania kierunku kształcenia nie określa się jednostek prowadzących jak to miało miejsce do tej pory. Są one automatycznie uzupełniane na podstawie nadanego uprawnienia do prowadzenia kierunku. MNiSW ma możliwość nadania uprawnienia do danej definicji kierunku kilku jednostkom jednocześnie i to one zawsze wchodzą w skład jednostek prowadzących kierunek
 • Dodanie wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer 9
Wyświetlanie 181 - 185 z 200 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40