Wersje systemu Wersje systemu

2011-11-29 - wersja 1.6.0

Lista zmian:

 • [Moduł "Import danych"] poprawka walidatora 55 (Osoba nie może mieć przypisanych więcej niż dwóch minimów kadrowych w tym samym roku akademickim. Weryfikacja na podstawie danych z pliku XML oraz stanu bazy)
 • [Moduł "Kierunki studiów"] umożliwienie zdefiniowania oraz uruchomienia studiów miedzykierunkowych
 • [Moduł "Kierunki studiów"] umożliwienie prowadzenia rekrutacji bez podziału na kierunki
 • [Moduł "Jednostki"] umożliwienie nadania uprawnienia do kierunku kształcenia kilku jednostkom jednocześnie
 • [Moduł "Kierunki studiów"] zmiana w uruchamianiu kierunku. Podczas uruchamiania kierunku kształcenia nie określa się jednostek prowadzących jak to miało miejsce do tej pory. Są one automatycznie uzupełniane na podstawie nadanego uprawnienia do prowadzenia kierunku. MNiSW ma możliwość nadania uprawnienia do danej definicji kierunku kilku jednostkom jednocześnie i to one zawsze wchodzą w skład jednostek prowadzących kierunek
 • Dodanie wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer 9
2011-11-25 wersja 1.5.15

Lista zmian:

 • [Moduł "Import"] Wymuszenie kodowania znaków w imporcie na UTF-8
2011-11-24 wersja 1.5.14

Lista zmian:

 • [Moduł "Import danych"] Poprawa błędu w procesie importu pracowników, dla których istnieje w systemie informacja o studiach. Błąd generujący komunikat kategorii "niespodziewany wyjątek" do użytkownika i administratora systemu
2011-11-21 wersja 1.5.13

Lista zmian:

 • [Moduł "Studenci"] Usuwanie studenta z uczelni
2011-11-18 wersja 1.5.12

Lista zmian:

 • [Moduł "Import danych"] Poprawa wydajności przetwarzania kolejki plików
 • [Moduł "Studenci"] Umożliwienie usunięcia studenta z pozostawieniem jego danych osobowych w systemie
Wyświetlanie 181 - 185 z 196 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40