Wersje systemu Wersje systemu

08.02.2019 - wersja 9.60

W wersji 9.60 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Ewidencja uczelni niepublicznych
  Umożliwienie generowania wydruku z ewidencji uczelni niepublicznych z poziomu zestawienia ogólnodostępnego.

  Dostęp z menu: Ogólnodostępne zestawienia Ewidencja uczelni niepoublicznych Dane uczelni Wygenreuj wydruk
   
 • Pracownicy
  Zwiększenie zakresu danych eksportowanych w rozszerzonym eksporcie danych pracowników.

  Prezentacja oświadczonych dyscyplin niezależnie:
  a) dodanie pola prezentującego drugą dyscyplinę (nazwa pola: "Oświadczona dyscyplina - druga")
  b) dotychczasowe pole prezentuje tylko jedną dyscyplinę - tylko pierwszą (zmiana nazwy pola na: "Oświadczona dyscyplina - pierwsza")

  Prezentacja oświadczonych dyscyplin N niezależnie:
  a) dodanie pola prezentującego drugą dyscyplinę N (nazwa pola: "Dyscyplina N - kolejna")
  b) dotychczasowe pole prezentuje tylko jedną dyscyplinę N - tylko pierwszą (zmiana nazwy pola na: "Dyscyplina N")

  Prezentacja procentowego udziału w pierwszej dyscyplinie:
  a) dla pierwszej dyscypliny dodano pole prezentujące wartość udziału w pierwszej dyscyplinie w danym momencie(nazwa pola: "Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie")

  Dodanie pola "UID pracownika" gdzie jest prezentowany UID pracownika w systemie POL-on.

  Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Rozszerzony raport XLS
   
 • Sprawozdawczość GUS
  Usunięcie walidacji dotyczącej studiów bez KRK dla działu 3 w sprawozdaniu S-10 (dla wszystkich podtypów tego sprawozdania).

  Dostęp z menu: Sprawozdania → Sprawozdania GUS
24.01.2019 - wersja 9.59

 W wersji 9.59 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018

  Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018, który należy uzupełnić i przekazać do Ministerstwa w terminie do 15 lutego 2019 r., w tym:
  • Informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą - art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • Informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia - art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dostęp z menu: Sprawozdania → Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018

3.01.2019 - wersja - 9.58

W wersji 9.58 wprowadzone zostały następujące zmiany:

7.12.2018 - wersja 9.57

W wersji 9.57 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Pracownicy - nowe oświadczenia pracownicze

  W związku z wejściem w życie Konstytucji dla nauki i przepisów ją wprowadzających, do systemu POL-on została dodana możliwość rejestracji danych pracowniczych związanych z prowadzeniem działalności naukowej wymaganych przez nową ustawę.

  System POL-on umożliwia wprowadzanie danych o dwóch nowych oświadczeniach:
  1) Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
  2) Oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

  Dodatkowo istnieje możliwość notowania danych o udziałach czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach, jak również wskazywania kolejności dyscyplin.

  Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Dane pracownika → Nowe oświadczenia pracownicze

  Podstawa prawna:
  Art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Art. 219 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


 

23.11.2018 - wersja 9.56

W wersji 9.56 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Moduł Centralnego Logowania (MCL)
  Została zdjęta blokada procedury migracji na konto centralne MCL dla użytkowników z uprawnieniem INST_ADM.

  Przed zmianą:
  Użytkownik z uprawnieniem INST_ADM miał założoną blokadę migracji na konto centralne MCL.

  Po zmianie:
  Użytkownik z rolą INST_ADM może już dokonać migracji na konto centralne MCL.

  Szczegółowe informacje na temat procesu zmiany konta dostępne są na stronach pomocy systemowej: Zmiana konta lokalnego na konto centralne


  Dostęp z menu: Moje dane → Zmień konto
   
 • NAWA - rejestr cudzoziemców
  Dla użytkowników z rolą NAWA_REJ_CU została wprowadzona możliwość filtrowania danych po filtrach: powód kwalifikacji, instytucja.

  Przed zmianą:
  Nie było możliwości filtrowania po polach: powód kwalifikacji, instytucja.

  Po zmianie:
  Została dodana możliwość filtrowania po polach: powód kwalifikacji, instytucja.

  Dostęp z menu: NAWA Cudzoziemcy → Rejestr cudzoziemców - zestawienie

   
 • Patenty i dokonania / Projekty naukowe
  Przywrócenie filtrów "imię", "nazwisko" w wyszukiwarce osób w modułach: Patenty i dokonania oraz Projekty naukowe.

  Przed zmianą:
  W wyszukiwarce osób dostępny był tylko jeden filtr wyszukiwania: "PESEL/dokument tożsamości".

  Po zmianie:
  Aktualnie wyszukiwarka osób w modułach Patenty i dokonania oraz Projekty naukowe pozwala na wyszukanie osoby po numerze PESEL/dokumencie tożsamości oraz po imieniu i nazwisku.

  Dostęp z menu:
  Patenty i dokonania → Produkty → Dane szczegółowe → Twórcy → Z jednostki → akcja „Dodaj”
  Projekty naukowe → Wykaz projektów naukowych → Dane szczegółowe → Kierownik projektu →  akcja „Dodaj”

   
 • REST API
  Zmiany w istniejących usługach oraz dodanie nowej usługi.
  Szczegółowe informacje na temat zmian w usługach dostępne są na stronach pomocy systemowej: REST API - Lista zmian.


 

Wyświetlanie 6 - 10 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 39