Wersje systemu Wersje systemu

«Powrót

24.01.2019 - wersja 9.59

 W wersji 9.59 wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018

    Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018, który należy uzupełnić i przekazać do Ministerstwa w terminie do 15 lutego 2019 r., w tym:
    • Informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą - art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
    • Informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia - art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dostęp z menu: Sprawozdania → Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018