Wersje systemu Wersje systemu

«Powrót

7.12.2018 - wersja 9.57

W wersji 9.57 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Pracownicy - nowe oświadczenia pracownicze

  W związku z wejściem w życie Konstytucji dla nauki i przepisów ją wprowadzających, do systemu POL-on została dodana możliwość rejestracji danych pracowniczych związanych z prowadzeniem działalności naukowej wymaganych przez nową ustawę.

  System POL-on umożliwia wprowadzanie danych o dwóch nowych oświadczeniach:
  1) Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
  2) Oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

  Dodatkowo istnieje możliwość notowania danych o udziałach czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach, jak również wskazywania kolejności dyscyplin.

  Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Dane pracownika → Nowe oświadczenia pracownicze

  Podstawa prawna:
  Art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Art. 219 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce