Wersje systemu Wersje systemu

«Powrót

2011-11-29 - wersja 1.6.0

Lista zmian:

  • [Moduł "Import danych"] poprawka walidatora 55 (Osoba nie może mieć przypisanych więcej niż dwóch minimów kadrowych w tym samym roku akademickim. Weryfikacja na podstawie danych z pliku XML oraz stanu bazy)
  • [Moduł "Kierunki studiów"] umożliwienie zdefiniowania oraz uruchomienia studiów miedzykierunkowych
  • [Moduł "Kierunki studiów"] umożliwienie prowadzenia rekrutacji bez podziału na kierunki
  • [Moduł "Jednostki"] umożliwienie nadania uprawnienia do kierunku kształcenia kilku jednostkom jednocześnie
  • [Moduł "Kierunki studiów"] zmiana w uruchamianiu kierunku. Podczas uruchamiania kierunku kształcenia nie określa się jednostek prowadzących jak to miało miejsce do tej pory. Są one automatycznie uzupełniane na podstawie nadanego uprawnienia do prowadzenia kierunku. MNiSW ma możliwość nadania uprawnienia do danej definicji kierunku kilku jednostkom jednocześnie i to one zawsze wchodzą w skład jednostek prowadzących kierunek
  • Dodanie wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer 9