Wersje systemu Wersje systemu

«Powrót

2011-11-16 wersja 1.5.11

Lista zmian:

  • [Moduł "Studenci"] Korekta operacji usuwania kierunku studenta. Modyfikacja warunku w regule sprawdzającej czy student posiada co najmniej 1 kierunek
  • [Moduł "Import danych"] Korekta nieprawidłowego działania reguły nr 2 w imporcie informacji o funkcji pracownika w jednostce
  • [Moduł "Import danych"] Korekta reguły nr 86. Wyeliminowanie wymagalności dla pól limitEcts, liczbaWolnychPunktowEcts oraz pierwszyKierunek, zwolnionyZOplatZaStudia dla uczelni niepublicznych oraz kierunków niestacjonarnych uczelni publicznych