Wersje systemu ORPPD Wersje systemu ORPPD

Wersja 2.7.0

Dodanie możliwości rejestracji prac obronionych na kierunkach przeniesionych do innych jednostek/uczelni.

Wersja 2.6.0

Dodanie funkcji oznaczania uczelni/wydziałów, na których prace nie posiadały recenzentów.

Dodanie możliwości wybierania jednostki głównej uczelni jako jednostki podstawowej obrony dla uczelni, które zostały przekształcone z bez-wydziałowych na wydziałowe i z wydziałowych na bezwydziałowe.

Wersja 2.5.0

Modyfikacja uprawnień

* rozszerzenie roli INST_ORPD_EDYTOR_ADM i uprawnienia do rejestracji prac z jednostek przejętych.

Wersja 2.4.0

Obsługa duplikatów - wyłączenie z mechanizmu wykrywania duplikatów załączników i oświadczeń.
Dodanie możliwości rejestrowania prac obronionych na kierunkach, które w dniu obrony posiadały status "RECRUTATION_SUSPENDED".

Wersja 2.3.2

Dodanie interfejsu dla Programów antyplagiatowy do przesyłania raportów ze sprawdzenia prac dyplomowych.

Dodanie roli dla promotora prac dyplomowych INST_ORPD_PROMOTOR.

Dodanie funkcjonalności dla Promotora:

·        Przeglądaj listę raportów ze sprawdzenia pisemnej pracy dyplomowej;

·        Przeglądanie szczegółów raportu.

 

Dodanie funkcjonalności dla importera:

·        Przeglądaj listę raportów z importu prac z uczelnianego archiwum prac dyplomowych;

·        Przeglądaj szczegóły raportu.

 

Dodanie możliwości wprowadzania wzorów chemicznych, matematycznych i innych, w języku LaTeX,
w polu Tytuł pracy dyplomowej.

Wersja 2.1.0

Rozszerzenie zakresu danych udostępnianych przez Interfejs dostępu do ORPPD dla Programów indeksujących.

Dodanie Interfejsu dostępu do ORPPD dla Programów antyplagiatowych.

Nowe funkcjonalności dotyczące obsługi kont dla Systemów antyplagiatowych, Programów indeksujących: tworzenie konta, blokowanie konta, odblokowywanie konta, resetowanie hasła.

Wersja 2.0.0.

Nowy model danych dostosowany do aktualnie obowiązującego prawa oraz nowy format w jakim dane muszą być udostępniane przez Uczelniane Archiwa Prac Dyplomowych - zmiana z formatu "DSpace Intermediate Metadata Format" na format "ETD-MS v1.1: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations".


Nowe funkcjonalności: wyszukiwanie prac z błędami, usuwanie prac dyplomowych, scalanie duplikatów, wiązanie prac z wieloma autorami.

Wersja 1.1.0

Naprawiony został proces automatycznego zasilania pracami dyplomowymi.

Wersja 1.0

Pierwsze produkcyjne uruchomienie systemu po przejęciu kodów źródłowych od wykonawcy systemu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Wersja 0.9

Zmiany etykiet, np. zmiany nazw z CRPD na ORPD, dołączenie Pomocy.

Wyłączenie funkcjonalności związanych z systemami antyplagiatowymi.

Wyświetlanie 10 rezultatów.