Wersje systemu ORPPD Wersje systemu ORPPD

«Powrót

Wersja 2.3.2

Dodanie interfejsu dla Programów antyplagiatowy do przesyłania raportów ze sprawdzenia prac dyplomowych.

Dodanie roli dla promotora prac dyplomowych INST_ORPD_PROMOTOR.

Dodanie funkcjonalności dla Promotora:

·        Przeglądaj listę raportów ze sprawdzenia pisemnej pracy dyplomowej;

·        Przeglądanie szczegółów raportu.

 

Dodanie funkcjonalności dla importera:

·        Przeglądaj listę raportów z importu prac z uczelnianego archiwum prac dyplomowych;

·        Przeglądaj szczegóły raportu.

 

Dodanie możliwości wprowadzania wzorów chemicznych, matematycznych i innych, w języku LaTeX,
w polu Tytuł pracy dyplomowej.