Informacje o szkoleniach systemu POL-on Informacje o szkoleniach systemu POL-on

 
Informujemy, że szkolenia zostaną wznowione po ukazaniu się nowej wersji systemu POL-on.
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/szkolenia#trainings

 

Zrealizowane szkolenia (POL-on I) Zrealizowane szkolenia (POL-on I)

Do tej pory, zostało przeprowadzonych ponad 125 szkoleń, a udział w nich wzięło prawie 3.400 uczestników.

 

 • Aplikacje, Efekty praktyczne, Patenty i prawa ochronne, Wdrożenia 
  odbyły się trzy szkolenia, ostatnie: 23.01.2019
  Aplikacje,Efekty,Patenty,Wdrożenia.pdf
  poprzednio:
  - Efekty praktyczne działań naukowych -
  odbyło się pięć szkoleń, ostatnie: 23.10.2015
  - Patenty i prawa ochronne
  - odbyło się pięć szkoleń, ostatnie:   23.10.2015
  - Wdrożenia - odbyło się pięć szkoleń, ostatnie: 23.10.2015

 • Biblioteki  
  odbyło się pięć szkoleń, ostatnie: 25.04.2018
  Biblioteki.pdf

 • Infrastruktura i aparatura badawcza  
  odbyło się siedem szkoleń, ostatnie:  21.12.2017 
  Infrastruktura.pdf
 • Instytucja: dane podstawowe i struktura i zarządzanie użytkownikami  
  odbyły się cztery szkolenia, ostatnie: 23.03.2018
  Instytucje.pdf
 • Inwestycje  
  odbyło się sześć szkoleń, ostatnie:   18.01.2019 
  Inwestycje.pdf
   
 • Kierunki studiów  
  odbyły się cztery szkolenia, ostatnie: 03.09.2015
  Kierunki.pdf
   
 • Konferencje
  odbyło się sześć szkoleń, ostatnie: 14.12.2017
  Konferencje.pdf
 • Laboratoria badawcze   
  odbyły się cztery szkolenia, ostatnie: 14.03.2018
  Laboratoria.pdf
   
 • Masowy import danych   
  odbyło się sześć szkoleń, ostatnie: 18.12.2017
  Import.pdf
   
 • Nagrody i wyróżnienia   
  odbyło się siedem szkoleń, ostatnie:  14.12.2017 
  Nagrody.pdf
 • Nieruchomości   
  odbyły się pięć szkoleń, ostatnie:  21.02.2018
  Nieruchomości.pdf
   
 • Pracownicy naukowi  
  odbyło się dwanaście szkoleń, ostatnie:   09.01.2019
  Pracownicy.pdf
   
 • Projekty naukowe  
  odbyło się jedenaście szkoleń, ostatnie: 16.01.2019
  Projekty.pdf
 • Studenci i pomoc materialna   
  odbyło się czternaście szkoleń, ostatnie: 26.02.2018
  Studenci.pdf
 • Studia doktoranckie, doktoranci, pomoc materialna   
  odbyły się cztery szkolenia, ostatnie: 16.02.2018
  Doktoranci.pdf
   
 • Zawiadomienia o nadaniu stopni naukowych   
  odbyło się sześć szkoleń, ostatnie:  19.03.2018
  Zawiadomienia_streszczenia.pdf