Szkolenia i konsultacje dotyczące systemu POL-on Szkolenia i konsultacje dotyczące systemu POL-on

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy organizuje szkolenia dotyczące systemu POL-on.
 
Spotkania odbywają się wyłącznie w siedzibie OPI PIB w Warszawie, w al. Niepodległości 188 b.
 
Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona.
 
Spotkania organizowane są w miarę napływających zgłoszeń.
 
Zaproszenie na szkolenie, czyli informacja o zakwalifikowaniu przekazywana jest zgłaszającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Ze względów organizacyjnych wyłącznie osoby zaproszone na określone szkolenie mogą wziąć w nim udział.
 
Szkolenia są bezpłatne; OPI PIB nie zapewnia wyżywienia.
 
Zgłoszenie na udział w szkoleniu należy składać za pomocą formularza, po wypełnieniu należy go przesłać na adres: POLON_szkolenia@opi.org.pl.
 

W związku z licznymi przypadkami nieobecności na potwierdzonych szkoleniach zostają wprowadzone nowe,
Bardziej rygorystyczne zasady udziału w szkoleniach:

 1. W terminie do 4 dni przed szkoleniem do OPI PIB musi zostać przesłana imienna lista uczestników szkolenia z każdej jednostki – uczestnicy z jednostek, które nie dopełniły tego obowiązku nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu
 2. Po szkoleniu zostanie przesłana do każdej jednostki imienna lista osób, które faktycznie uczestniczyły w szkoleniu
 3. Jednostki, które nie odwołały potwierdzenia o udziale swoich pracowników w szkoleniu, a których pracownicy nie wezmą udziału w szkoleniu UTRACĄ MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY. Oznacza to również anulowanie zgłoszeń w potwierdzonych już szkoleniach.
 4. Podobne konsekwencje (jak określone w p.3) dotyczą również jednostek, kórych pracownicy pojawią się na szkoleniu bez przesłanego wcześniej zaproszenia na dane szkolenie.

Planowane szkolenia Planowane szkolenia

 • Studenci i pomoc materialna - 04.12.2017  10:00-15:00 - Brak wolnych miejsc.
   
 • Projekty naukowe - 11.12.2017  10:00-14:00 - Brak wolnych miejsc.
   
 • Konferencje naukowe - 14.12.2017  10:00-11:30 - Brak wolnych miejsc.
   
 • Nagrody i wyróżnienia - 14.12.2017  12:00-13:30 - Brak wolnych miejsc.
   
 • Masowy import danych - 18.12.2017  10:00-15:00 - Brak wolnych miejsc.
   
 • Infrastruktura i aparatura badawcza - 21.12.2017  10:00-14:00 - Zostało kilka wolnych miejsc.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na szkolenie zostaną Państwo powiadomieni mailowo.

Zrealizowane szkolenia Zrealizowane szkolenia

08.12.2016: udział wzięli przedstawiciele 19 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Gliwic, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Radzikowa, Sulejówka, Warszawy i Zabrza
22.11.2017: udział wzięli przedstawiciele 15 jednostek szkół wyższych i instytutów badawczych z Białegostoku, Bielska-Białej, Gdańska, Józefowa, Łódzi, Puław, Radzikowa, Sulejówka i Warszawy

28.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Warszawy
08.05.2014: udział wzięli przedstawiciele 7 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Bielska-Białej, Katowic, Łodzi i Warszawy
17.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Błonia, Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Puław, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
22.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Puław, Rabki-Zdroju, Siedlec i Warszawy

28.10.2013: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Poznania i Warszawy
25.03.2014: udział wzięli przedstawiciele 5 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Łodzi i Warszawy
11.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Puław, Radomia, Warszawy i Wrocławia
17.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Łodzi, Poznania, Puław, Radzikowa i Warszawy
23.10.2015: udział wzięli przedstawiciele (co najmniej) 29 uczelni i instytutów badawczych

10.12.2013: udział wzięli przedstawiciele 17 uczelni i instytutów badawczych z Gdyni, Kielc, Łodzi, Szczecina i Warszawy
18.03.2014: udział wzięli przedstawiciele 9 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Łodzi, Poznania i Warszawy
28.05.2015: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Warszawy i Wrocławia
15.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Kędzierzyna-Koźla, Lublina, Łodzi, Puław, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
29.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy
12.12.2016: udział wzięli przedstawiciele 10 uczelni i instytutów badawczych z Falent, Kędzierzyna-Koźla, Kielc, Krakowa, Łodzi, Skierniewic, Sulejówka, Warszawy i Zabrza

16.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Katowic, Łodzi, Opola, Poznania i Warszawy
23.10.2014: udział wzięli przedstawiciele 16 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
06.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni i instytutów badawczych z Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Puław, Radzikowa i Warszawy

08.04.2014: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Łodzi, Szczecina i Warszawy
09.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Radzikowa, Szczecina, Wrocławia i Warszawy
16.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Kędzierzyna-Koźla, Lublina, Łodzi, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
27.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni i instytutów badawczych z Gliwic, Katowic, Lublina, Poznania i Warszawy

05.12.2013: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni z Katowic, Łodzi, Poznania i Warszawy
27.03.2014: udział wzięli przedstawiciele 6 uczelni z Białegostoku, Katowic, Krakowa, Łodzi i Warszawy
21.10.2014: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Kielc, Łodzi i Warszawy
03.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 7 uczelni z Białegostoku, Katowic, Krakowa, Opola i Warszawy

28.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Warszawy
08.05.2014: udział wzięli przedstawiciele 7 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Bielska-Białej, Katowic, Łodzi i Warszawy
17.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z  Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Puław, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
22.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Puław, Rabki-Zdroju i Warszawy
22.10.2015: udział wzięli przedstawiciele (co najmniej) 16 uczelni i instytutów badawczych

23.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Gliwic, Łodzi i Warszawy
02.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 9 uczelni i instytutów badawczych z Krakowa, Łodzi, Poznania, Radzikowa, Wrocławia i Warszawy
23.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Puław, Radzikowa i Warszawy

14.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Łodzi i Warszawy
28.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Bielska-Białej, Katowic, Lublina, Łodzi, Szczecina i Warszawy
30.10.2014: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Katowic, Kielc, Konina, Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Warszawy
22.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Józefowa, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia
15.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Puław i Warszawy

31.10.2013: udział wzięli przedstawiciele uczelni z Warszawy
28.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Warszawy
08.05.2014: udział wzięli przedstawiciele 7 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Bielska-Białej, Katowic, Łodzi i Warszawy
17.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Lublina, Łodzi, Poznania, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
22.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Puław, Rabki-Zdroju, Radzikowa i Warszawy
23.10.2015: udział wzięli przedstawiciele (co najmniej) 15 uczelni i instytutów badawczych

19.12.2013: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Krakowa, Łodzi, Siedlec i Warszawy
10.04.2014: udział wzięli przedstawiciele 9 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Koszalina, Łodzi, Szczecina, Torunia i Warszawy
25.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 16 uczelni i instytutów badawczych z  Katowic, Kielc, Konina, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Puław, Warszawy i Wrocławia
20.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Gliwic, Katowic, Krakowa, Lublina, Radzikowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry

28.10.2013: udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Poznania i Warszawy
25.03.2014: udział wzięli przedstawiciele 5 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Łodzi i Warszawy
11.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Puław, Radomia, Warszawy i Wrocławia
17.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Łodzi, Poznania, Puław, Radzikowa i Warszawy
23.10.2015: udział wzięli przedstawiciele (co najmniej) 29 uczelni i instytutów badawczych

31.10.2013: udział wzięli przedstawiciele uczelni z Warszawy
21.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 17 uczelni i instytutów badawczych z Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy
21.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 19 uczelni i instytutów badawczych z Gdańska, Katowic, Łodzi, Nowego Sącza, Poznania, Siedlec, Szczecina i Warszawy
15.05.2014: udział wzięli przedstawiciele 6 uczelni i instytutów badawczych z Błonia, Wrocławia i Warszawy
11.12.2014: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Częstochowy, Jastrzębca, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Radzikowa, Radomia, Wrocławia i Warszawy
18.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni i instytutów badawczych z  Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
10.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni i instytutów badawczych z Częstochowy, Katowic, Puław, Radzikowa, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia
14.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni i instytutów badawczych z Częstochowy, Gliwic i Warszawy
20.04.2016: udział wzięli przedstawiciele 20 uczelni i instytutów badawczych z Gliwic, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Radzikowa, Rzeszowa, Sulejówka i Warszawy
08.11.2017: udział wzięli przedstawiciele 19 jednostek szkół wyższych i instytutów badawczych z Gdańska, Lublina, Łódzi, Puław, Słupska, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i Zabrza

24.10.2013: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Poznania i Warszawy
09.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni i instytutów badawczych z Białegostoku, Bielska-Białej, Gdyni, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy
29.04.2014: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Krakowa, Łodzi, Szczecina i Warszawy
16.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 17 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Puław, Radomia, Radzikowa, Warszawy i Wrocławia
24.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni i instytutów badawczych z Kędzierzyna-Koźla, Puław i Warszawy
22.10.2015: udział wzięli przedstawiciele (co najmniej) 28 uczelni i instytutów badawczych
19.05.2016: udział wzięli przedstawiciele 17 uczelni i instytutów badawczych z Gliwic, Koszalina, Krakowa, Poznania, Radzikowa, Skierniewic i Warszawy
17.11.2017 - udział wzięli przedstawiciele 17 jednostek szkół wyższych i instytutów badawczych z Białegostoku, Gdańska, Józefowa, Łódzi, Radzikówa, Warszawy i Wrocławia
 

19.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 6 uczelni i instytutów badawczych z Lublina, Poznania i Warszawy
26.11.2013: udział wzięli przedstawiciele uczelni z Warszawy
12.12.2013: udział wzięli przedstawiciele 10 uczelni z Białegostoku, Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy
14.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 9 uczelni z Gdyni, Katowic, Łodzi, Opola i Warszawy
20.03.2014: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Torunia i Warszawy
22.05.2014: udział wzięli przedstawiciele 4 uczelni z Katowic, Łodzi i Warszawy
06.11.2014: udział wzięli przedstawiciele 5 uczelni z Kielc, Rzeszowa, Wrocławia i Warszawy
18.11.2014: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni z Częstochowy, Katowic, Łodzi i Warszawy
20.11.2014: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni z Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy
16.12.2014: udział wzięli przedstawiciele 4 uczelni z Siedlec, Tarnobrzegu i Warszawy
05.03.2015: udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni z Białej Podlaskiej, Łomży, Warszawy i Wrocławia
08.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 6 uczelni z Gniezna, Katowic i Warszawy

03.12.2014: udział wzięli przedstawiciele 7 uczelni i instytutów badawczych z Częstochowy, Kielc, Krakowa, Torunia i Warszawy
09.12.2014: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia
13.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 12 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Koszalina, Opola, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry

28.10.2013: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Łodzi, Poznania i Warszawy
25.03.2014: udział wzięli przedstawiciele 5 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Łodzi i Warszawy
11.06.2015: udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Puław, Radomia, Warszawy i Wrocławia
17.09.2015: udział wzięli przedstawiciele 15 uczelni i instytutów badawczych z Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Łodzi, Poznania, Puław, Radzikowa i Warszawy
23.10.2015: udział wzięli przedstawiciele (co najmniej) 29 uczelni i instytutów badawczych

31.10.2013: udział wzięli przedstawiciele uczelni z Warszawy
21.11.2013: udział wzięli przedstawiciele 17 uczelni i instytutów badawczych z Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy
21.01.2014: udział wzięli przedstawiciele 19 uczelni i instytutów badawczych z Gdańska, Katowic, Łodzi, Nowego Sącza, Poznania, Siedlec, Szczecina i Warszawy
15.05.2014: udział wzięli przedstawiciele 6 uczelni i instytutów badawczych z Błonia, Wrocławia i Warszawy
08.10.2015: udział wzięli przedstawiciele 11 uczelni i instytutów badawczych z Częstochowy, Katowic, Łodzi, Radzikowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry