Planowane szkolenia Planowane szkolenia

 

 

Uwaga!!!

Prowadzone szkolenia dotyczą aktualnego stanu systemu, a nie zmian wprowadzanych w systemie w związku z nową ustawą.

Szkolenia przeznaczone są głównie dla osób, które posiadają (lub w najbliższym czasie będą posiadać) rolę pozwalającą na wprowadzanie lub przeglądanie danych w określonym module. Szkolenie „Masowy import danych” przeznaczone jest natomiast dla pracowników (informatyków) instytucji, które mają swój system do rejestracji pracowników, doktorantów i studentów.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na szkolenie zostaną Państwo powiadomieni mailowo.

  

Informacje o szkoleniach systemu POL-on Informacje o szkoleniach systemu POL-on


Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy organizuje szkolenia dotyczące systemu POL-on.
 
Spotkania odbywają się wyłącznie w siedzibie OPI PIB w Warszawie, w al. Niepodległości 188 b.
 
Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona.
 
Spotkania organizowane są w miarę napływających zgłoszeń.
 
Zaproszenie na szkolenie, czyli informacja o zakwalifikowaniu przekazywana jest zgłaszającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Ze względów organizacyjnych wyłącznie osoby zaproszone na określone szkolenie mogą wziąć w nim udział.
 
Szkolenia są bezpłatne.
 
Zgłoszenie na udział w szkoleniu należy składać za pomocą formularza, po wypełnieniu należy go przesłać na adres: POLON_szkolenia@opi.org.pl.
 

W związku z licznymi przypadkami nieobecności na potwierdzonych szkoleniach zostają wprowadzone nowe,
Bardziej rygorystyczne zasady udziału w szkoleniach:

 1. W terminie do 4 dni przed szkoleniem do OPI PIB musi zostać przesłana imienna lista uczestników szkolenia z każdej jednostki – uczestnicy z jednostek, które nie dopełniły tego obowiązku nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu
 2. Po szkoleniu zostanie przesłana do każdej jednostki imienna lista osób, które faktycznie uczestniczyły w szkoleniu
 3. Jednostki, które nie odwołały potwierdzenia o udziale swoich pracowników w szkoleniu, a których pracownicy nie wezmą udziału w szkoleniu UTRACĄ MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY. Oznacza to również anulowanie zgłoszeń w potwierdzonych już szkoleniach.
 4. Podobne konsekwencje (jak określone w p.3) dotyczą również jednostek, kórych pracownicy pojawią się na szkoleniu bez przesłanego wcześniej zaproszenia na dane szkolenie.

 

Do tej pory, zostało przeprowadzonych ponad 125 szkoleń, a udział w nich wzięło prawie 3.400 uczestników.

Zrealizowane szkolenia Zrealizowane szkolenia

 • Aplikacje, Efekty praktyczne, Patenty i prawa ochronne, Wdrożenia 
  odbyły się trzy szkolenia, ostatnie: 23.01.2019
  Aplikacje,Efekty,Patenty,Wdrożenia 23_01_2019.pdf
  poprzednio:
  - Efekty praktyczne działań naukowych -
  odbyło się pięć szkoleń, ostatnie: 23.10.2015
  - Patenty i prawa ochronne
  - odbyło się pięć szkoleń, ostatnie:   23.10.2015
  - Wdrożenia - odbyło się pięć szkoleń, ostatnie: 23.10.2015

 • Instytucja: dane podstawowe i struktura i zarządzanie użytkownikami  
  odbyły się cztery szkolenia, ostatnie: 23.03.2018
  Instytucje 23_03_2018.pdf