O repozytorium O repozytorium

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Repozytorium jest obecnie przygotowane wyłącznie do przyjmowania prac dyplomowych. Prace nie są udostępniane systemom antyplagiatowym. Będzie to przedmiotem dalszych prac.

Oprogramowanie Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych zostało przygotowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (wykonawcę ORPPD i partnera w projekcie POL-on w latach 2011–2013).

Od 28 listopada 2014 roku ORPPD jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, a dokumentacja i pomoc dla użytkowników są sukcesywnie uzupełniane.