Pomoc merytoryczna jednostkom podległym MNiSW Pomoc merytoryczna jednostkom podległym MNiSW

System POL-on wyposażony jest w elektroniczny system zgłaszania uwag. W prawym górnym każdego ekranu systemu znajduje się przycisk Zgłoś problem, który pozwala przekazywać uwagi techniczne lub merytoryczne.

Uwaga

Od 3 listopada 2014 roku obsługiwane będą wyłącznie zgłoszenia przesyłane w systemie. Nie będą obsługiwane zgłoszenia telefoniczne i e-mailowe kierowane do Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW.