Ekspert do spraw systemu POL-on Ekspert do spraw systemu POL-on

Oferujemy spotkania szkoleniowe z ekspertem systemu POL-on.

Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Bardziej szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/szkolenia

Piotr Rodzik (POLON_szkolenia@opi.org.pl)