Konferencje MNiSW Konferencje MNiSW

Ankieta jednostki za lata 2013-2016

Szkolenia zostały zorganizowane przez MNiSW i OPI PIB w dniach 24 i 26 stycznia oraz 7 i 9 lutego 2017 roku

Szkolenia, które odbyły się:

- Warszawa, 24.01.2017  (około 200 osób)

- Kraków, 26.01.2017 (około 300 osób)

- Warszawa, 07.02.2017 (około 700 osób)

- Warszawa, 09.02.2017 (około 200 osób)

 

Prezentacje:

Ankieta jednostki naukowej (2013-2016) (dr Piotr Rodzik, ekspert systemu, OPI PIB)

Zmiany w systemie POL-on na potrzeby ankiety jednostki naukowej (2013 - 2016) - Marek Michajłowicz, kierownik projektu POL-on, OPI-PIB

Moduł do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN - dr Marek Kozłowski, kierownik projektu PBN, OPI PIB

 

Poprzednie szkolenia


Wykorzystanie danych systemu POL-on w procesie podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego na rok 2017

Szkolenia zorganizowane przez MNiSW i OPI PIB w dniach 5-6 grudnia:

Szkolenia, które odbyły się:

Agenda szkolenia:

- Kraków, 5.12.2016 - agenda

- Warszawa, 6.12.2016 - agenda

Prezentacje:

- Modyfikacje wprowadzone w systemie POL-on w zakresie wykorzystania danych do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego (dr Piotr Rodzik, ekspert systemu, OPI PIB)

- Przygotowanie systemu POL-on do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego (Marek Michajłowicz, kierownik projektu, OPI PIB)

 


Szkolenie Integracja Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza, na szkolenie dotyczące Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on w ramach projektu systemowego pn. „Integracja systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3.

Cel szkolenia

Przygotowanie systemu POL-on do integracji z Głównym Urzędem Statystycznym.

Szkolenia, które odbyły się

  • 14 grudnia 2015 r. w Warszawie

     Tekst zaproszenia

Materiały ze szkoleń:

 

 

 

Szkolenie Integracja Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na kolejną edycję cyklu szkoleń dotyczących systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL–on w ramach projektu systemowego „Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym", realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki (działanie 4.1, poddziałanie 4.1.3).

Cel szkolenia

Zapoznanie ze zmianami w systemie POL-on w kontekście zmian wynikających z nowelizacji ustawy oraz przygotowania systemu POL-on do integracji z Głównym Urzędem Statystycznym.

Szkolenia, które odbyły się

Szkolenie „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym Pol-on”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało kolejną edycję cyklu szkoleń dotyczących systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w ramach projektu systemowego „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on", realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki (działanie 4.1, poddziałanie 4.1.3).

Szkolenia odbyły się:

- w dniach 23–24 czerwca 2014 roku w Warszawie
   Tekst zaproszenia
- w dniach 24–25 czerwca 2014 roku w Warszawie
   Tekst zaproszenia
- w dniach 27–28 czerwca 2014 roku w Gdyni
   Tekst zaproszenia
- w dniach 29–30 czerwca 2014 roku w Krakowie
   Tekst zaproszenia

Materiały ze szkolenia:

Szkolenie „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym Pol-on”

Szkolenie pod tytułem „Informatyzacja szkolnictwa wyższego", zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się w dniach 22–23 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Tekst zaproszenia

Materiały ze szkolenia:

Szkolenie „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym Pol-on”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało kolejną edycję cyklu szkoleń dotyczących systemu POL-on, w ramach projektu systemowego „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on", realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki (działanie 4.1, poddziałanie 4.1.3).

Szkolenia odbyły się:

- w dniach 1–2 lipca 2013 roku w Warszawie
      Tekst zaproszenia
- w dniach 12–13 lipca 2013 roku w Krakowie
      Tekst zaproszenia
- w dniach 16–17 lipca 2013 roku w Gdańsku
      Tekst zaproszenia

Materiały ze szkolenia:

•   Raportowanie do POL-onu z punktu widzenia uczelni wyższej (Janina Mincer-Daszkiewicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)
•   Zmiany i rozszerzenia w istniejących modułach POL-on (dr Piotr Rodzik, OPI)
•   Nowe moduły systemu POL-on (dr Piotr Rodzik, OPI)
•   Polska Bibliografia Naukowa (Aleksander Nowiński, Wojciech Fenrich, ICM UW)

Szkolenie „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym Pol-on”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało cykl szkoleń dotyczących systemu POL-on, w ramach projektu systemowego „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on", realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki (działanie 4.1, poddziałanie 4.1.3).

Szkolenia odbyły się:

 - w dniach 28–29 stycznia 2013 roku w Krakowie
      Tekst zaproszenia
 - w dniach 7–8 lutego 2013 roku w Warszawie
      Tekst zaproszenia
- w dniach 22–23 lutego 2013 roku w Poznaniu
      Tekst zaproszenia

Materiały ze szkolenia:

Dzień pierwszy:

Dzień drugi:

Szkolenie „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym”

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie (obowiązkowe pola do nr 19) wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych (w załączniku), a także dostarczenie oryginału przed rozpoczęciem szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (dwie osoby z uczelni).

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu (do wyboru: doba 3–4 lipca 2012 lub 4–5 lipca 2012 w Warszawie lub 11–12 lipca 2012 w Krakowie).

Szkolenie jest bezpłatne (MNiSW pokrywa koszt wyżywienia oraz noclegu); dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Warszawa, e-mail: angelika.instunajd@nauka.gov.pl, tel. 022, 529 22 50 (do 2 lipca 2012 roku)
Kraków, e-mail: elzbieta.tokarska@nauka.gov.pl, tel. 022, 529 22 76

Załączniki:

1. Zaproszenie – szkolenie w Warszawie
2. Deklaracja – szkolenie w Warszawie
3. Zaproszenie – szkolenie w Krakowie
4. Deklaracja – szkolenie w Krakowie

Materiały ze szkolenia:

Najważniejsze pytania i odpowiedzi ze szkoleń

Konferencja „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym”

Zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencja odbyła się 14 września 2011 roku w Warszawie. Jej celem było zapoznanie przedstawicieli uczelni z postępem prac we wdrażaniu systemu POL-on, a w szczególności omówienie modułów systemu.

  Tekst zaproszenia

Materiały z konferencji:

Konferencja „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym”

Zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencja odbyła się 28 lipca 2011 roku w Warszawie. Jej celem było przedstawienie postępów prac nad realizacją systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on, a w szczególności omówienie formatu danych przekazywanych do systemu.

  Tekst zaproszenia

Materiały z konferencji:

Spotkanie konsultacyjne projektantów systemu i przedstawicieli uczelni z GIODO

Spotkanie odbyło się 27 lipca 2011 roku w Warszawie. Z ramienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w spotkaniu uczestniczyli:

- Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg

- Bogusława Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji

- Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki

Podczas spotkania dyskutowano nad zakresem danych przekazywanych do systemu POL-on, trybem przeprowadzenia pilotażowego przekazywania danych, zakładaniem kont dostępowych oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przy dostępie do danych wrażliwych.

Spotkanie konsultacyjne z ekspertami

Celem spotkania, które odbyło się 27 kwietnia 2011 roku w Warszawie była wymiana opinii i poglądów na temat budowania systemu informacji o szkolnictwie wyższym, realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dyskutowano przede wszystkim o wymianie danych między Systemem a systemami uczelnianymi.

  Tekst zaproszenia

Konferencja prezentująca wyniki projektu systemowego „Opracowanie ekspertyzy w zakresie budowy, zawartości oraz organizacji systemu monitorowania, bazy danych i portalu internetowego na temat szkół wyższych w Polsce”

Celem konferencji, która odbyła się 5 lipca 2011 roku w Warszawie, było przedstawienie powstałego w ramach projektu dokumentu „Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce". Przedstawiono harmonogram prac nad platformą, która od 1 października 2011 roku ma być gotowa na przyjęcie danych z uczelni i jednostek badawczych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Tekst zaproszenia

Materiały z konferencji: