Aktualności Aktualności

Zakończono prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym wdrożono zmiany w module zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.). Możliwe jest już wprowadzanie zawiadomień nadanych w obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
 
Prosimy o korektę klasyfikacji zawiadomień wprowadzonych już do systemu, dla których data uchwały o nadaniu stopnia > 2019-04-30.
 
UWAGA: Zmiana klasyfikacji dotyczy jedynie obszaru zawiadomień (moduł „Stopień dr/dr hab.”).
Komunikat w sprawie Kierunków studiów w nowych dyscyplinach
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z decyzją CKSST i zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uprawniania do nadawania stopni posiadane w starych dyscyplinach przez wydziały uczelni zostały im odebrane wraz końcem kwietnia 2019. Natomiast uczelniom (instytucjom głównym) zostały nadane nowe uprawnienia w nowych dyscyplinach. Ten fakt wpływa  na obsługę nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Do momentu uruchomienia nowego modułu studiów na kierunku, obsługującego nowe dyscypliny studiów, uczelnie nie będą mogły samodzielnie rejestrować uprawnień do prowadzenia  studiów. Takie uprawnienia do tego momentu będą mogły być rejestrowane wyłącznie przez pracowników MNiSW.
 
Nowy moduł systemu POL-on obsłgujący kierunki w nowych dyscyplinach będzie udostępniony we wrześniu br. Do końca tego miesiąca opublikujemy komunikat w sprawie migracji dotychczasowych kierunków studiów do nowego systemu.
Sprawozdania GUS o mobilności absolwentów

W roku 2019 oprócz sprawozdań S-10, S-11 i S-12 uczelnie oraz instytucje naukowe prowadzące studia doktoranckie powinny złożyć sprawozdanie o mobilności absolwentów. Formularze zostaną udostępnione w systemie POL-on do generowania i edycji w pierwszym tygodniu czerwca 2019.

Dane do tych formularzy będą wprowadzona poprzez import plików excel. Proces obsługi będzie analogiczny jak w przypadku formularzy S-10, S-11 oraz S-12. Sprawozdania należy przekazać do 30 czerwca 2019.

Szczegółowe informacje na temat obsługi sprawozdań znajdują się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/sprawozdania_mobilnosci_gus/start

Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemu POL-on w zakresie modułu zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.”) do obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej  na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). O zakończeniu zmian poinformujemy odrębnym komunikatem na stronach POL-on.
 
Komunikat MNiSW w sprawie zawiadomień o nadaniu stopnia

Szanowni Państwo,

 

analiza przeprowadzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy wykazała, iż w module „Stopień dr/dr hab.” Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce
i Szkolnictwie Wyższym POL-on znajdują się zawiadomienia o nadaniu w 2018 r. stopnia doktora
i doktora habilitowanego posiadające status „Edycja”.

Uprzejmie informujemy, iż zawiadomienia o przedmiotowym statusie nie są widoczne
w Systemie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konsekwencji nie jest możliwe ich uwzględnienie w analizach oraz zestawieniach sporządzanych przez resort, jak również w zbiorach danych przekazywanych cyklicznie do Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pilną (tj. najpóźniej do dnia
20 maja br.) analizę zawiadomień o nadaniu w 2018 r. stopnia doktora i doktora habilitowanego ze statusem „Edycja”, ich ewentualną korektę i zmianę przedmiotowego statusu na „Zawiadomienie
z kompletnymi danymi
”.

Wyświetlanie 1 - 5 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 48