Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów
Szanowni Państwo,
 
prowadzimy obecnie razem z MNiSW weryfikację danych przekazanych przez Państwa w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów. Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będziemy starali się wyjaśniać z Państwem w ramach bezpośrednich kontaktów.
 
Prosimy o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zmigrowane. W takich wypadkach należy najpierw wyjaśnić te wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z OPI. Prawidłowa migracja danych o kierunkach studiów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rejestracji studentów, a w konsekwencji dla prawidłowego podziału subwencji i naliczenia statystyk GUS.
 
Z uwagi na powyższe oraz dążenie do jak najwyższej jakości danych udostępnionych w rejestrze w nowej wersji systemu, operacje wprowadzania nowych kierunków oraz uruchomień oraz opcje edycyjne planujemy odblokować dopiero po wyjaśnieniu wszystkich przypadków przekazanych przez Państwa w zgłoszeniach, najpóźniej w pierwszym tygodniu listopada br.
POL-on 2.0 Najbliższe plany

Szanowni Państwo,

dziękujemy za bardzo liczne przekazanie ankiet rekrutacyjnych EN-1 w tak krótkim czasie. 

Po uruchomieniu nowej wersji systemu 30 września, skupiliśmy się na pomocy dla użytkowników w procesie migracji do konta centralnego oraz obsłudze plików migracji kierunków studiów dla uczelni. W przyszłym tygodniu opublikujemy komunikaty podsumowujące te działania.

Na początku tygodnia opublikujemy ostateczne specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD) wraz z pierwszymi propozycjami specyfikacji usług sieciowych (API).

Zwracamy uwagę, że nowe aktualności oraz komunikaty MNiSW dotyczące systemu POL-on dostępne są poprzez nowy serwis informacyjny (https://polon.nauka.gov.pl) w zakładce Informacje w górnym menu. 

Szkolenie pn. „Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Szkolenia zostały zorganizowane przez MNiSW w dniach 12,13 oraz 20 września 2019

 

Szkolenia, które odbyły się:

- Warszawa, 12.09.2019  (około 100 osób)

- Warszawa, 13.09.2019  (około 100 osób)

- Kraków, 20.09.2019 (około 100 osób)

 

 

Prezentacje: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konferencje

Przerwa techniczna związana z wdrożeniem nowej wersji systemu
W godzinach wieczornych 25 września rozpocznie proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0.
Procedura, uwzględniająca instalację nowej wersji, inicjalną migrację danych oraz testy powinna zakończyć się najpóźniej do 30 września. Od tego momentu uruchomiona zostanie po raz pierwszy aplikacja POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej, która będzie współdziałała z obecnym systemem. Rozpoczenie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji zgodnie z harmonogramem
 
Dotychczasowy system będzie systematycznie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w nowej ustawie. 
 
W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL-on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 - uwzględniający inicjalną migrację danych). Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach. 
Instrukcja wgrywania plików migracyjnych

W związku z trwającym procesem migracji kierunków, przekazujemy Państwu krótki materiał instruktażowy opisujący proces, na który składają się:

  • pobranie szablonów Excel w POL-on demo,
  • uzupełnienie danych,
  • uzgodnienie braków w kierunkach z MNiSW,
  • przesłanie plików do OPI PIB.

Oczekiwany termin przekazania plików do OPI PIB to 23.09.2019.

W razie wątpliwości przy uzupełnianiu plików zachęcamy również do korzystania z informacji zebranych w panelu FAQ.

Bieżący harmonogram prac w projekcie POL-on 2.0 znajdziecie Państwo w sekcji Harmonogram na rok 2019.

 

Kliknij w grafikę, aby pobrać instruktaż.

Wyświetlanie 1 - 5 z 247 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 50