Aktualności Aktualności

Nowe kanały informacyjne POL-on

W związku z migracją serwisu informacyjnego aktualności systemu będą publikowane pod nowym adresem bezpośrednio w portalu aplikacji.

Zachęcamy do korzystania z nowych kanałów informacyjnych:

Aktualizacja słownika stanowisk w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich
Wychodząc naprzeciw Państwa postulatom, by jak najszybciej udostępnić w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich możliwość rejestrowania pracowników zatrudnionych po 1 października 2019 roku według nowych kategorii stanowisk określonych w ustawie, zdecydowaliśmy się wprowadzić tego typu rozszerzenie jeszcze w obecnej wersji aplikacji. 
 
Chcemy w ten sposób ułatwić Państwu przygotowanie danych na potrzeby migracji do nowej aplikacji POL-on 2.0, która przewidziana jest na pierwsze tygodnie listopada br. (o szczegółowym harmonogramie działań poinformujemy w oddzielnym komunikacie). Wyżej opisana modyfikacja będzie dostępna na początku przyszłego tygodnia (wstępnie planowany termin – wtorek 29.10.2019 r.). Wszystkie dane wprowadzone do obecnego systemu zostaną docelowo zmigrowane przez OPI do nowego rejestru.
Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów
Szanowni Państwo,
 
prowadzimy obecnie razem z MNiSW weryfikację danych przekazanych przez Państwa w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów. Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będziemy starali się wyjaśniać z Państwem w ramach bezpośrednich kontaktów.
 
Prosimy o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zmigrowane. W takich wypadkach należy najpierw wyjaśnić te wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z OPI. Prawidłowa migracja danych o kierunkach studiów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rejestracji studentów, a w konsekwencji dla prawidłowego podziału subwencji i naliczenia statystyk GUS.
 
Z uwagi na powyższe oraz dążenie do jak najwyższej jakości danych udostępnionych w rejestrze w nowej wersji systemu, operacje wprowadzania nowych kierunków oraz uruchomień oraz opcje edycyjne planujemy odblokować dopiero po wyjaśnieniu wszystkich przypadków przekazanych przez Państwa w zgłoszeniach, najpóźniej w pierwszym tygodniu listopada br.
POL-on 2.0 Najbliższe plany

Szanowni Państwo,

dziękujemy za bardzo liczne przekazanie ankiet rekrutacyjnych EN-1 w tak krótkim czasie. 

Po uruchomieniu nowej wersji systemu 30 września, skupiliśmy się na pomocy dla użytkowników w procesie migracji do konta centralnego oraz obsłudze plików migracji kierunków studiów dla uczelni. W przyszłym tygodniu opublikujemy komunikaty podsumowujące te działania.

Na początku tygodnia opublikujemy ostateczne specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD) wraz z pierwszymi propozycjami specyfikacji usług sieciowych (API).

Zwracamy uwagę, że nowe aktualności oraz komunikaty MNiSW dotyczące systemu POL-on dostępne są poprzez nowy serwis informacyjny (https://polon.nauka.gov.pl) w zakładce Informacje w górnym menu. 

Szkolenie pn. „Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Szkolenia zostały zorganizowane przez MNiSW w dniach 12,13 oraz 20 września 2019

 

Szkolenia, które odbyły się:

- Warszawa, 12.09.2019  (około 100 osób)

- Warszawa, 13.09.2019  (około 100 osób)

- Kraków, 20.09.2019 (około 100 osób)

 

 

Prezentacje: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konferencje

Wyświetlanie 1 - 5 z 249 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 50