Aktualności Aktualności

Zmiana struktury danych modułu Studenci, Absolwenci i Doktoranci

W dniu 24 sierpnia 2011 r. została zaktualizowana ogólna struktura danych modułu Studenci, Absolwenci i Doktoranci. Nowy plik jest dostępny w Dokumentacji importu na stronie Pomoc/Pomoc techniczna.

Wdrożenie masowego importu danych o pracownikach naukowych

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił opcję masowego importu pracowników naukowych.
Opcja jest dostępna dla administratorów uczelni po zalogowaniu.
Przed wykonaniem importu zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dostępnymi na stronach w opcji Pomoc w serwisie informacyjnym oraz w ramach pomocy użytkownika  /dokuwiki/doku.php/import.

Wdrożenie modułu Pracownicy naukowi

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił moduł Pracownicy naukowi. Moduł jest dostępny po zalogowaniu w zakresie danych zgodnych z nadanymi użytkownikom uprawnieniami.

Wdrożenia modułów Jednostki i Kierunki studiów

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił moduły Jednostki i Kierunki studiów. Dostępne są one po zalogowaniu w zakresie danych zgodnych z nadanymi użytkownikom uprawnieniami. Na tych samych zasadach zostanie udostępniony 08.08.11 moduł Pracownicy naukowi.

Do 5.08 OPI udostępni moduły Jednostki i Kierunki studiów dla użytkowników niezalogowanych. Wszelkie nieścisłości w danych prosimy zgłaszać na adresy mailowe: Marzena.Rosadzinska@nauka.gov.pl – uczelnie publiczne, Wioletta.Marszelewska@nauka.gov.pl – uczelnie niepubliczne.

Propozycje udogodnień technicznych i funkcjonalnych

W celu umożliwienia przekazywania do OPI propozycji udogodnień technicznych i funkcjonalnych w systemie POL-on został stworzony odrębny adres mailowy pol-on-usprawnienia@opi.org.pl. Państwa opinie i propozycje są dla nas niezmiernie istotne.

Wyświetlanie 231 - 235 z 241 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 49