Aktualności Aktualności

«Powrót

Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.

Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemu POL-on w zakresie modułu zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.”) do obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej  na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). O zakończeniu zmian poinformujemy odrębnym komunikatem na stronach POL-on.