Aktualności Aktualności

«Powrót

Komunikat w sprawie Kierunków studiów w nowych dyscyplinach

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z decyzją CKSST i zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uprawniania do nadawania stopni posiadane w starych dyscyplinach przez wydziały uczelni zostały im odebrane wraz końcem kwietnia 2019. Natomiast uczelniom (instytucjom głównym) zostały nadane nowe uprawnienia w nowych dyscyplinach. Ten fakt wpływa  na obsługę nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Do momentu uruchomienia nowego modułu studiów na kierunku, obsługującego nowe dyscypliny studiów, uczelnie nie będą mogły samodzielnie rejestrować uprawnień do prowadzenia  studiów. Takie uprawnienia do tego momentu będą mogły być rejestrowane wyłącznie przez pracowników MNiSW.
 
Nowy moduł systemu POL-on obsłgujący kierunki w nowych dyscyplinach będzie udostępniony we wrześniu br. Do końca tego miesiąca opublikujemy komunikat w sprawie migracji dotychczasowych kierunków studiów do nowego systemu.