Aktualności Aktualności

«Powrót

Komunikat MNiSW w sprawie zawiadomień o nadaniu stopnia

Szanowni Państwo,

 

analiza przeprowadzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy wykazała, iż w module „Stopień dr/dr hab.” Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce
i Szkolnictwie Wyższym POL-on znajdują się zawiadomienia o nadaniu w 2018 r. stopnia doktora
i doktora habilitowanego posiadające status „Edycja”.

Uprzejmie informujemy, iż zawiadomienia o przedmiotowym statusie nie są widoczne
w Systemie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konsekwencji nie jest możliwe ich uwzględnienie w analizach oraz zestawieniach sporządzanych przez resort, jak również w zbiorach danych przekazywanych cyklicznie do Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pilną (tj. najpóźniej do dnia
20 maja br.) analizę zawiadomień o nadaniu w 2018 r. stopnia doktora i doktora habilitowanego ze statusem „Edycja”, ich ewentualną korektę i zmianę przedmiotowego statusu na „Zawiadomienie
z kompletnymi danymi
”.