Aktualności Aktualności

«Powrót

Oświadczenia rektora lub dyrektora jednostki o poprawności danych w POL-on w roku 2018

W związku z licznymi pytaniami przypominay, iż dla sprawozdań za rok 2018 nie będzie wymogu wcześniejszego złożenia oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (oświadczenie rektora lub dyrektora jednostki). Takie oświadczenia, ze względu na okres przejściowy związany z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie będą składane w tym roku. Niemniej, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, sprawozdania powinny być przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą o stanie faktycznym. Dane te będą także wykorzystane do naliczenia subwencji dla poszczególnych podmiotów.