Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie wersji demo nowego systemu oraz migracji kierunków

Szanowni Państwo,

w dniu 4 lipca br. udostępnimy wersję demo nowej aplikacji POL-on przygotowywaną do obsługi zmian wynikających z nowej ustawy. W skład wersji będzie wchodził m.in:

·         Nowy serwis informacyjny (strona główna) z rozszerzonymi kanałami informującymi o zmianach w systemie, komunikatach ministerstwa oraz planowanych szkoleniach;

·         Nowy moduł Administracyjny systemu zawierający role i uprawnienia zmigrowane z dotychczasowej aplikacji;

·         Nowy moduł Jednostki ze zmigrowanymi danymi z dotychczasowej aplikacji;

·         Nowy moduł Kierunków udostępniający możliwość pobrania plików eksportowych ze wstępnie przygotowanym zbiorem danych dotyczących kierunków studiów z obecnego systemu, które będą podlegały migracji wraz z instrukcją procesu. Tak jak informowaliśmy wielokrotnie sam proces migracji kierunków studiów będzie wykonywany poza systemem w oparciu o przygotowane do tego celu pliki migracji, które w uzgodnieniu z Państwem będziemy jako operator systemu przenosić do nowej wersji;

·         Zestawienia ogólnodostępne oraz raporty dostarczane poprzez system RAD-on.

W okresie do września wersja demo będzie umożliwiała testowe zapoznanie się z interfejsami nowej aplikacji oraz pobranie odpowiednich plików i instrukcji. Wszystkie wprowadzone do tego momentu dane zostaną docelowo usunięte.
We wrześniu środowisko demo zostanie przekształcone w wersję produkcyjną, na której udostępnione zostaną kolejne moduły zgodnie z harmonogramem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram
W tym miesiącu przewidywany jest też cykl szkoleń oraz konferencji mających na celu przygotowanie Państwa do pracy z nowym systemem.

Równolegle rozpoczęliśmy konsultacje dotyczące nowych interfejsów wymiany danych. Konsultacje kierujemy do działów informatycznych uczelni i instytutów naukowych oraz zewnętrznych dostawców oprogramowania. O przebiegu konsultacji będziemy informowali w dedykowanych komunikatach. Propozycje oraz wnioski prezentowane są na stronie pomocy systemowej  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start

Zakończono prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym wdrożono zmiany w module zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.). Możliwe jest już wprowadzanie zawiadomień nadanych w obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
 
Prosimy o korektę klasyfikacji zawiadomień wprowadzonych już do systemu, dla których data uchwały o nadaniu stopnia > 2019-04-30.
 
UWAGA: Zmiana klasyfikacji dotyczy jedynie obszaru zawiadomień (moduł „Stopień dr/dr hab.”).
Komunikat w sprawie Kierunków studiów w nowych dyscyplinach
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z decyzją CKSST i zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uprawniania do nadawania stopni posiadane w starych dyscyplinach przez wydziały uczelni zostały im odebrane wraz końcem kwietnia 2019. Natomiast uczelniom (instytucjom głównym) zostały nadane nowe uprawnienia w nowych dyscyplinach. Ten fakt wpływa  na obsługę nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Do momentu uruchomienia nowego modułu studiów na kierunku, obsługującego nowe dyscypliny studiów, uczelnie nie będą mogły samodzielnie rejestrować uprawnień do prowadzenia  studiów. Takie uprawnienia do tego momentu będą mogły być rejestrowane wyłącznie przez pracowników MNiSW.
 
Nowy moduł systemu POL-on obsłgujący kierunki w nowych dyscyplinach będzie udostępniony we wrześniu br. Do końca tego miesiąca opublikujemy komunikat w sprawie migracji dotychczasowych kierunków studiów do nowego systemu.
Sprawozdania GUS o mobilności absolwentów

W roku 2019 oprócz sprawozdań S-10, S-11 i S-12 uczelnie oraz instytucje naukowe prowadzące studia doktoranckie powinny złożyć sprawozdanie o mobilności absolwentów. Formularze zostaną udostępnione w systemie POL-on do generowania i edycji w pierwszym tygodniu czerwca 2019.

Dane do tych formularzy będą wprowadzona poprzez import plików excel. Proces obsługi będzie analogiczny jak w przypadku formularzy S-10, S-11 oraz S-12. Sprawozdania należy przekazać do 30 czerwca 2019.

Szczegółowe informacje na temat obsługi sprawozdań znajdują się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/sprawozdania_mobilnosci_gus/start

Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemu POL-on w zakresie modułu zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.”) do obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej  na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). O zakończeniu zmian poinformujemy odrębnym komunikatem na stronach POL-on.
 
Wyświetlanie 1 - 5 z 239 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 48