Zachęcamy do lektury treści dostępnych na niniejszych stornach przed rozpoczęciem pracy z systemem. Strony zapewniają informacje ogólne o systemie PBN, instrukcje postępowania w systemie wraz z rzutami ekranów, podstawowe informacje techniczne, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak korzystać ze stron pomocy?

Aby ułatwić poruszanie się po stronach pomocy, po lewej umieszczony został Spis Treści, który widoczny jest przez cały czas korzystania zze stron. Aby dotrzeć do interesujących Cię informacji, kliknij na stosownej pozycji w spisie treści.

Możesz też skorzystać z opcji Szukaj, która dostępna jest w prawym górnym rogu. Po wpisaniu interesującego Cię tematu i wciśnięciu przycisku 'Szukaj', system pomocy wyświetli wszystkie miejsca pomocy, na których występują podane słowa.

Aktualizacja regulaminu serwisu PBN i POL-index

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zaktualizowanym dokumentem Regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa i POL-index, który obowiązuje od 22 lipca 2019 r. Korzystanie z PBN-u i POL-indexu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Również założenie nowego konta będzie możliwe dopiero po akceptacji treści regulaminu. regulamin.pdf

Czym jest system PBN?
PBN, czyli Polska Bibliografia Naukowa, jest to jeden z podsystemów zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Głównym celem systemu PBN jest stworzenie globalnej bazy danych o dorobku publikacyjnym Polskich jednostek naukowych.

Dane do systemu mogą wprowadzać autorzy publikacji w zakresie tworzenia własnej bibliografii naukowej, jak również jednostki naukowe tworzące bibliografię naukową swojej jednostki. Dane te gromadzone są w otwartej części systemu nazywanej modułem repozytoryjnym, do którego może zarejestrować się każda zainteresowana osoba.

Ponadto jednostki naukowe w ramach obowiązku ustawowego określonego ustawą o zasadach finansowania nauki wprowadzają dane o publikacjach, monografiach oraz rozdziałach monografii, którego autorami są pracownicy jednostki lub osoby niezatrudnione w jednostce, ale afiliujące daną publikację do tej jednostki. Dane w tym zakresie wprowadzane są w zamkniętej części systemu nazywanej modułem sprawozdawczym. Dostęp do modułu mają wyłącznie importerzy publikacji mianowani przez kierownika danej jednostki naukowej.

Informacje gromadzone w tzw. module sprawozdawczym posłużą jako element w przygotowaniu ankiety jednostki mającej na celu poddanie jednostki kompleksowej ocenie parametrycznej.

Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Podstawy prawne i terminy

Akty prawne regulujące prace systemu

Pomoc techniczna

Elektroniczny system zgłoszeń

Szkolenia z systemu

Szkolenia organizowane przez OPI PIB
Archiwalna wersja pomocy

Archiwalna wersja pomocy systemu PBN jest dostępna pod adresem: http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php . Archiwa pomocy nie są aktualizowane ani weryfikowane pod kątem prawidłowości przekazywanych treści.