ORCID ID w PBN

Każda osoba posiadająca konto w systemie PBN może zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID.

Jeśli właściciel konta dodatkowo zidentyfikuje się wcześniej w bazie autorów POL-on (zgodnie z procedurą opisaną w sekcji "Powiązanie konta z rekordem osoby z POL-on" numer ORCID będzie widoczny w profilu autora w Module Analitycznym i będzie umożliwiał bezpośrednie przejście na stronę autora w systemie ORCID. Takie przywiązanie ORCID do PBN ID będzie trwałe, dzięki czemu numer ORCID będzie wyświetlał się przy autorze za każdym razem, kiedy zostanie on wprowadzony do systemu z PBN ID.

Konieczność powiązania konta również z systemem POL-on

UWAGA! Aby dany numer ORCID mógł zostać przekazany przez PBN do rejestrów POL-on, wymagane jest powiązanie również z kontem POL-on!

Jak powiązać swoje konto w PBN z ORCID ID?

Zgodnie z zaleceniami ORCID, powiązanie konta w PBN z numerem ORCID ID następuje poprzez autentykację dokonywaną przez samego użytkownika. Aby wykonać powiązanie należy zalogować się do Nowej Aplikacji PBN i po kliknięciu w swoje imię i nazwisko w prawym górnym roku wybrać zakładkę „Twoje konto” (1). Następnie należy wybrać przycisk „Stwórz lub połącz numer ORCID” (2).

Na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe systemu ORCID. Należy wprowadzić do niego dane logowania z ORCID. Po sukcesywnym uwierzytelnieniu w ORCID, numer ORCID ID zostanie przywiązany do konta użytkownika PBN. Stosowna inforamcja pojawi się w widoku „Twoje konto”

Dla osób nieposiadających ORCID, jest możliwość przejścia do formularza tworzenia tego identyfikatora.

Po przywiązaniu identyfikatora ORCID do PBN ID, będzie możliwość logowania się do nowej aplikacji za jego pomocą.

ORCID ID na wersji demo PBN

Uwaga! Na wersji demo aplikacji używane są jedynie testowe konta i numery ORCID (ORCID Sandbox).

Instrukcja w formacie PDF

Instrukcja jak krok po kroku podpiąć swój ORCID iD do konta w systemie PBN dostępna jest również do pobrania w formacie PDF: numer_orcid_w_pbn.pdf