Widoki specjalne


Z poziomu importera publikacji dostępne są dodatkowe zestawienia wspierające bieżącą kontrolę jakości przekazywanych danych. W zakresie dostępnych zestawień znajdują się:

Przegląd prac z brakami

Na zestawieniu prezentowane są publikacje, w których wykryto brak uzupełnionego jakiegoś pola. Braki podzielone zostały ze względu na wymagalność podania jakiejś informacji w systemie. Jeżeli publikacja nie ma uzupełnionego pola, które jest opcjonalne, wówczas wskazane pole jest wyszarzone i oznaczone symbolem „i”. Jeżeli zaś brakuje pola, które powinno zostać podane, wówczas pole oznaczone jest na czerwono z symbolem „!”. W obu przypadkach użytkownik może oznaczyć publikację jako kompletną, za pomocą przycisku . Będzie to oznaczało, że użytkownik uważa prace za pozbawioną błędów i system nie będzie już sugerował dla niej konieczności poprawek w tym widoku.

Publikacje usunięte

Zestawienie prezentuje publikacje, które zostały usunięte przez użytkownika. Z uwagi na potencjalne ryzyko pomyłki proces usuwania odbywa się za pomocą oznaczenia danej publikacji flagą „Delete”, zamiast fizycznego jej usunięcia z systemu. Dzięki temu istnieje możliwość przywrócenia publikacji do poprzedniej lokalizacji.

Publikacje niesprawozdane

Zestawienie, na którym widoczne są publikacje znajdujące się w module sprawozdawczym, które nie zostaną zarchiwizowane i nie stanowią części oficjalnego sprawozdania jednostki (PBN-NR).

Autorzy z multiafiliacją

Zestawienie prezentujące publikacje, które zostały afiliowane przez autora do więcej niż jednej jednostki naukowej. Dana pozycja pozostanie w tym widoku do momentu, aż zainteresowane jednostki naukowe nie wyjaśnią sytuacji i nie naniosą ewentualnych zmian.

Ujednolicanie czasopism

Na zestawieniu prezentowane są publikacje, w których podano nazwę czasopisma, którego nie udało się zidentyfikować w słowniku. Zestawienie ujednolicania czasopism podpowiada sugestie czasopism dostępnych w słowniku na podstawie wartości podanej przez użytkownika, np.

Ujednolicanie autorów

Ujednolicanie autorów w PBN


<panel type=„default” title=„Aby dokonać przypasowania autorów w PBN do systemu POLon należy:” subtitle=„” icon=„glyphicon glyphicon-ok”>

  • Zalogować się do nowej aplikacji PBN dostępnej tutaj,
  • Otworzyć panel „Ujednolicanie autorów”, który jest dostępny w zakładce Widoki Specjalne
  • System wyświetli nam osoby, których nie mógł jednoznacznie przyporządkować do osób z systemu POL-on

  • Propozycje osób do powiązania do naszego autora wyświetlają się w ramkach pod informacjami o publikacji
  • Aby uzyskać więcej informacji o sugerowanej osobie, należy najechać na nią wskaźnikiem myszki. Po lewej stronie wyświetli się informacja o aktualnych i archiwalnych miejscach zatrudnienia danej osoby
  • Aby powiązać naszego autora z jedną z sugerowanych przez system osób, wystarczy na nią kliknąć.

Do ankiety jednostki będą brani pod uwagę tylko autorzy zaliczeni do liczby N w danej jednostce. Do systemu PBN powinno się jednak raportować wszystkich autorów a weryfikacja pod kątem liczby N nastąpi dopiero na dalszych etapach ankiety.