Szczegóły


Opis

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce określa terminy wprowadzania oraz aktualizowania danych. W samym rozporządzeniu nie występuje pojęcie sprawozdania jako formy przekazania danych do systemu. Dlatego też w nowej aplikacji zrezygnowaliśmy z mozolnej procedury przygotowywania projektu i późniejszego zatwierdzenia gotowego sprawozdania publikacji jednostki naukowej.

Jednostka naukowa w ramach wywiązania się z obowiązku ustawowego powinna dopilnować, aby dane w module sprawozdawczym (PBN-S) były uaktualniane cyklicznie zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu, tj.

Dwa razy w roku według stanu na dzień:
1) 30 czerwca – w terminie do końca sierpnia danego roku;
2) 31 grudnia – w terminie do końca lutego następnego roku.

Wprowadzone dane do modułu sprawozdawczego (PBN-S) są archiwizowane w terminach:
1) 30 września
2) 31 marca
3) codziennie ok. godz. 3:00 (dla publikacji odarchiwizowanych)