Archiwizacja publikacji

Importerzy Publikacji mogą samodzielnie archiwizować publikacje w systemie PBN. Obecnie, w przeciwieństwie do okresu poprzedzającego Ankietę Jednostki w 2017 r., archiwizacja nie ma już merytorycznego znaczenia (dla przypomnienia –> w ewaluacji za lata 2013-2016 zarchiwizowanie publikacji było technicznym warunkiem wzięcia jej pod uwagę w procesie oceny). Nie prowadzona jest wiec obciążająca system masowa archiwizacja danych (ostatnia przeprowadzona została w 2018 r.).

Archiwizacja publikacji ma jednak znaczenia dla Modułu Analitycznego PBN. Przyjęto bowiem założenie, że będą tam prezentowane jedynie publikacje zarchiwizowane. Jeśli wiec podmiot chciałby aby dorobek jego pracowników był prezentowany publicznie, a sami autorzy mogli oglądać swoje kompletne profile, niezbędne jest dokonywanie ręcznej archiwizacji.


Jak ręcznie zarchiwizować publikacje w PBN?

Aby ręcznie zarchiwizować publikacje w PBn należy:

 1. Zalogować się do Modułu Sprawozdawczego PBN;
 2. Otworzyć widok Moduł Sprawozdawczy --> Przegląd --> Sprawozdawczy;
 3. Odfiltrować publikacje z etykietą PBN-S **(1)**;
 4. Wybrać przycisk Archiwizuj **(2)**;

 5. Wybrać opcje "Zaznacz wszystko" (1) a następnie Wykonaj (2)

 6. Pojawi się okno potwierdzenia akcji. Akcje należy zatwierdzić.

Po wykonanej archiwizacji na naszej liście nie powinno być już publikacji z etykietą PBN-S. istnieje również możliwość archiwizacji pojedynczej publikacji (zamiast zaznaczać wszystko w pkt. 5 wybieramy poszczególne rekordy).